Työpaikkakiusaaminen irtisanominen

Työpaikkakiusaaminen irtisanominen

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Työpaikkakiusattu Kirsi neuvoo: ”Pelasta itsesi ja lähde pois”

Työpaikkakiusattu Kirsi neuvoo: ”Pelasta itsesi ja lähde pois”

Varsinainen helvetti puhkesi valloilleen, kun Kirsi yritti varovasti ehdottaa tarvitsevansa työrauhaa. Kuulokkeet olisivat olleet kätevä ratkaisu, mutta sellainen eristäytyminen ei esimiehelle sopinut.

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

Työpaikkasi luottamusmies tai sitten soitat omaan liittoosi. Tottahan kuulut ammattiliittoon. Muuten olet heikoilla. Yksitynen ns. loimaanliitto ei sinua auta muuten kuin työttömyyskorvauksen maksajana.

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

– Edes karenssia ei määrätty irtisanoutuneille, sillä tämä kiusaava toimitusjohtaja tiedettiin työvoimatoimistossakin. Silti kukaan ei puuttunut tilanteeseen. Toimitusjohtaja vaihtoi työterveyshuoltoa sen jälkeen, kun voitin oikeudessa, ja työterveyshuollon edustaja oli ollut todistamassa siellä.

Lainsäätäjien huomioon: Miten saataisiin työpaikkakiusaamiset vähentymään?

Lainsäätäjien huomioon: Miten saataisiin työpaikkakiusaamiset vähentymään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Olisinpa osannut pyytää apua – työpaikkakiusatun tarina

Olisinpa osannut pyytää apua – työpaikkakiusatun tarina

Työpaikkakiusatut.net –sivuston ylläpitäjä tekninen asiantuntija Heikki Dillström on 10 vuoden aikana seurannut työpaikkakiusaamista sivustolla. Pelko ja ahdistus ovat se määräävin tunnetila, mikä leimaa sivuilla käytävää keskustelua. Pelko saa ihmiset vaikenemaan ja ilmiö jää näkymättömäksi. Osaamisen kehittämisen asiantuntija Riitta Hyvärinen näkeekin ongelman laajana koko työyhteisöä syövänä ongelmana. Tilanteena, jossa yksilö on kyvytön oppimaan ja vastaanottamaan uutta. Työyhteisön luovuus on nollassa ja organisaation on haasteellista vastata toimintaympäristönsä muutospaineisiin.

Työntekijästä tai viranhaltijasta johtuvat irtisanomisperusteet

Työntekijästä tai viranhaltijasta johtuvana asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää palvelussuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa CH vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan parlamentin 19.1.2012 tekemän päätöksen, jolla irtisanottiin hänen parlamentin jäsenen valtuutetun avustajan työsopimuksensa, 15.3.2012 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin hänen avustamispyyntönsä, ja siltä osin kuin on tarpeellista kumoamaan näistä päätöksistä tehtyjen valitusten hylkäämispäätökset ja velvoittamaan parlamentin maksamaan hänelle 120000 euroa vahingonkorvausta.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Olen mielestäni joutunut työsyrjinnän kohteeksi. Mitä teen?

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Jos sinua kohdellaan epätasapuolisesti henkilökohtaisten ominaisuuksien, taustan tai yksityiselämään liittyvien seikkojen vuoksi, kysymys voi olla työsyrjinnästä. Syrjintä voi liittyä esimerkiksi…