Työpaikan turvallisuusohjeet

Työpaikan turvallisuusohjeet

Työsuojelun toimintaohjelma kiteyttää tavoitteet

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Turvallisuusohjeissa on oleellista kiinnittää huomiota poistumisteiden turvallisuuteen, näkyvyyden varmistamiseen ja henkilöstön yhteisiin toimintatapoihin sekä mahdollisten pakoreittien varmistamiseen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Tämä edellyttää tapaturmien ennalta ehkäisemistä. Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Vastuut työsuojelussa - Työnantajan velvollisuudet

Vastuut työsuojelussa – Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on työturvallisuuslain nojalla jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja tunnistettava työhön liittyvät vaarat. Työnantajan onkin oltava selvillä toimialalle ja työpaikalle ominaisista vaara- ja haittatekijöistä sekä niiden torjunnasta. Jos työnantajan asiantuntemus ei ole riittävä, on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työsuojelu työpaikalla palvelualueen etusivun ingressi

Työsuojelu työpaikalla palvelualueen etusivun ingressi

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Työnantaja vastaa vaarojen arvioinnista ja työn jatkuvasta tarkkailusta sekä tarvittavista kehittämistoimista. Työsuojelutoiminnan perustana on työpaikan työsuojeluorganisaatio ja turvallisuuskulttuuri, joka ilmentää johdon näkemyksiä turvallisuustyön merkityksestä. Sen toteutuminen käytännön työssä edellyttää koko henkilöstön sitoutumista.

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Korjaava toiminta on havaittujen ongelmien ja vaaratekijöiden aktiivista poistamista. Korjaavaa toimintaa tarvitaan viipymättä, kun on tapahtunut henkilövahinko tai aineellinen vahinko tai tapahtuman on aiheuttanut häiriötä työssä / opiskelussa. Korjaavaan toimintaan ryhdytään myös, kun olosuhteissa tai tiloissa todetaan puutteita, ongelmia tai uudistustarpeita. Korjaava toiminta voi käynnistyä työpaikkatarkastuksesta tai – selvityksestä. Jokaisen toimintayksikössä olevan henkilön velvollisuuteen kuuluva ongelmista ilmoittaminen ja aloitteen tekeminen voi johtaa korvaavaan toimintaan.

Meitä on kolme. Tarvitsemmeko työsuojelun toimintaohjelman?

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Pelastus- ja valmiuslain edellyttämiä taitoja opetetaan tutkintoon johtavassa peruskoulutuksessa sekä lääkärikoulutuksessa. Opetus keskittyy pääasiassa valmiuslain edellyttämään poikkeusolojen mukaiseen varautumiseen ja valmiussuunnitteluun.