Työpaikan turvallisuus

Työpaikan turvallisuus

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Koulutusten määrä romahti työpaikoilla: Työturvallisuuskorteista ja hygieniapasseista puuttuu puolet normaalivuoden tasosta

Koulutusten määrä romahti työpaikoilla: Työturvallisuuskorteista ja hygieniapasseista puuttuu puolet normaalivuoden tasosta

Työpaikalla pitää olla terveellinen sisäilma ja riittävän tehokas ilmanvaihto. Tupakointi yhteisissä työtiloissa on kielletty, ja työnantaja voi muutenkin rajoittaa tupakointia työaikana ja työpaikan alueella. Tarvittaessa on varmistettava, että työtiloissa ei altistuta radonsäteilylle.

Tie­dät­kö, mikä on yleisin virhe hä­tä­ti­lan­teen sat­tues­sa? – Tur­va­tai­to­jen opet­te­lu voi pe­las­taa jopa ih­mis­hen­kiä

Tie­dät­kö, mikä on yleisin virhe hä­tä­ti­lan­teen sat­tues­sa? – Tur­va­tai­to­jen opet­te­lu voi pe­las­taa jopa ih­mis­hen­kiä

Tarkastajan erikoistumisalueena on työtapaturmien tutkinta ja työturvallisuuden valvonta teollisuuden työpaikoilla. Tarkastajan tehtävään kuuluu valvoa työlainsäädännön noudattamista työpaikoilla, tukea työpaikkojen omaa työsuojelutyötä sekä vastata asiakaskysyntään erityisesti työolosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

VR, HSL ja EK: Etätyösuositus päättyy – julkisilla liikennevälineillä turvallisesti työpaikoille

VR, HSL ja EK: Etätyösuositus päättyy – julkisilla liikennevälineillä turvallisesti työpaikoille

Junalla ja myös muilla joukkoliikennevälineillä matkustaminen on lisääntynyt selkeästi kesän aikana ja vilkastunee entisestään elokuussa työmatkaliikenteen käynnistymisen myötä. VR ja HSL palaavat lähemmäs normaalia vuorotarjontaa. VR lisää sekä kauko- että lähiliikenteen junavuoroja elokuussa. Tällä hetkellä VR ajaa noin 85 % normaalista vuorotarjonnasta ja elokuun 10. päivä lähtien noin 90% normaalista. HSL palaa 10. elokuuta harvemmista kesäaikatauluista normaaleihin syysaikatauluihin.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen ohjeet työpaikan turvallisuudesta

Keski-Suomen pelastuslaitoksen ohjeet työpaikan turvallisuudesta

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa pohjoismaissa ja vastaavasti muissa pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Kattotulityön tekijällä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä voimassa oleva kattotulityökortti.

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Korjaava toiminta on havaittujen ongelmien ja vaaratekijöiden aktiivista poistamista. Korjaavaa toimintaa tarvitaan viipymättä, kun on tapahtunut henkilövahinko tai aineellinen vahinko tai tapahtuman on aiheuttanut häiriötä työssä / opiskelussa. Korjaavaan toimintaan ryhdytään myös, kun olosuhteissa tai tiloissa todetaan puutteita, ongelmia tai uudistustarpeita. Korjaava toiminta voi käynnistyä työpaikkatarkastuksesta tai – selvityksestä. Jokaisen toimintayksikössä olevan henkilön velvollisuuteen kuuluva ongelmista ilmoittaminen ja aloitteen tekeminen voi johtaa korvaavaan toimintaan.

Turvallisuuskoulutus tuo tärkeää osaamista työpaikalle

Askarruttaako sinua jokin terveydessäsi? Varaa aika lähetteettömiin laboratoriotutkimuksiin, joilla voit selvittää esimerkiksi verensokerin, elimistön puolustusjärjestelmän tilaa ja vitamiinipuutokset. Tulokset ja ohjeet saat digitaalisesti Oma Terveys -palveluun.

Karanteenissa ei enää asiaa työpaikoille – ulkomailta saapuvia tartuntoja ehkäistään myös kohdennetulla lentokenttätestauksella

Niin kutsuttu Thodénin talo Runeberginkadun varrella on sellaisessa kunnossa, että sen päivät saattavat olla luetut työväenopiston kurssikäytössä. Sisäilmaongelmat ja yleinen epäajanmukaisuus voivat johtaa siihen, että opiston on alettava katsella kurssitiloja toisaalta.