Työpaikan lait

Työpaikan lait

Lait ja sopimukset säätelevät työsuojelua

Yritystoiminta on yhä riippuvaisempaa tietotekniikan toimivuudesta. Oletko selvittänyt mitä tehdä, jos liiketoimintakriittisten ohjelmistojen toimittaja menee konkurssiin tai lopettaa ylläpidon ja tuotetuen?

Toiminta - Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Toiminta – Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Tälle sivulle on listattu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Mikäli haluat tutustua jotakin tiettyä aihetta koskeviin säädöksiin, säädöslinkkejä on koottu myös aihekohtaisten sivujen Lainsäädäntö-osioihin.

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Tärkeimpiä työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia

Tärkeimpiä työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia

Selkeä ja helppokäyttöinen palvelu on juristien jatkuvasti ylläpitämä. Aineistot ovat aina päivitettyinä valmiina käyttöösi ja palvelun haut löytävät ne. Taustatyössä on käyty läpi kaikki lait ja asetukset sekä muu Suomen säädöskokoelma, esityöt sekä alan uutisvirta ja koulutukset. Tiivistetty ja toimitettu sisältö toimitetaan digitaalisena luettavaksesi linkitettynä oikeisiin kohtiin lainsääsäntöä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Tiiviissä työsuhteen säädösten käsikirjassa käsitellään havainnollisesti työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi kirjassa kuvataan keskeiset työsuhteeseen liittyvät ajantasaiset lait ja asetukset. Teoksesta löytyy vaivattomasti ratkaisu myös työpaikoilla eteen sattuviin yksittäisiin ongelmatilanteisiin.

Työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma

Työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma

Ehkäisevä työterveyshuolto tarkoittaa muun muassa työntekijöiden terveystarkastuksia ja työpaikalla tehtäviä työpaikkaselvityksiä. Sen lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muita terveydenhuollon palveluja. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu

Näihin sääntöihin on sisällytettävä asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä rekisteröidyn ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perusoikeuksien suojaamiseksi siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin valvontajärjestelmiin.

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus työkokeilun järjestämiseen

TE-toimisto arvioi, voiko työkokeilusta koitua sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua. Kilpailun vääristyminen estää työkokeilun järjestämisen.

Koulutuskorvaus työnantajalle oppisopimuskoulutuksessa

Koulutuksen järjestäjä arvioi työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä. Arviointi tehdään perustuen niiden tutkintojen perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, joiden kouluttamiseen työpaikkaa suunnitellaan.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset työelämän tietosuojasta

Näihin sääntöihin on sisällytettävä asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä rekisteröidyn ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perusoikeuksien suojaamiseksi siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin valvontajärjestelmiin.