Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2018

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2018

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2018 (CD)

Tälle sivulle on listattu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Mikäli haluat tutustua jotakin tiettyä aihetta koskeviin säädöksiin, säädöslinkkejä on koottu myös aihekohtaisten sivujen Lainsäädäntö-osioihin.

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun yrityksessä on vähintään 20 työntekijää

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun yrityksessä on vähintään 20 työntekijää

Työn vastaanottajan on erityisesti huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin.

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

Työnantajan työntekijän sähköpostiviesteihin liittyvien valtuuksien käyttäminen edellyttää, että työnantaja on sitä ennen tarjonnut työntekijälle seuraavia mahdollisuuksia järjestää työnantajalle kuuluvien viestien perilletulo työntekijän poissaolon aikana:

Rakennuksen energiatodistuksia koskevat säädökset

Rakennuksen energiatodistuksia koskevat säädökset

Ohjeessa sivuttu työnantajan ilmoittamismenettely tulorekisteriin koskee luontoisetuja, jotka ovat käytettävissä 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2018 luontoisedut ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella aiemman ohjeen mukaisesti.

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2020

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2020

Ympäristölainsäädäntö koskettaa kaikkia yrityksiä. Yritystoiminnan luonteesta riippuen esimerkiksi kemikaalien käyttöä ja varastointia ja jätehuoltoa koskevia vaatimuksia voi olla sadottain. Vaatimusten sisällöistä, muutoksista ja täyttymisestä selvillä pysyminen pelkän Excel-taulukon voimin on iso ja riskialtis urakka.

Työsuojelutarkastuksia Vantaan kahviloihin ja pubeihin: työpaikalla on oltava työvuorolistat

Työsuojelutarkastuksia Vantaan kahviloihin ja pubeihin: työpaikalla on oltava työvuorolistat

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Työsuojelutarkastuksia Espoon kahviloihin ja pubeihin: työpaikalla on oltava työvuorolistat

Työsuojelutarkastuksia Espoon kahviloihin ja pubeihin: työpaikalla on oltava työvuorolistat

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Esimiehen osaaminen ihmisten johtamisessa korostuu

Etätyön käsite on laaja. Työntekijä tekee työ- tai virkasopimuksen perusteella työtä muualla kuin työpaikallaan yleensä hyödyntäen teknologiaa. Työn hän voisi tehdä myös työnantajan tiloissa. Etätyötä tehdään esimerkiksi kotona tai kesämökillä, mutta myös kirjastossa, kahvilassa ja toimisto­hotelleissa. Etätyö mahdollistaa työn tekemisen työntekijälle sopivana ajankohtana ja missä vain. Huomioitava on yrityksessä mahdollisesti sovittu kiinteä työaika, jolloin työntekijän on oltava tavoitettavissa.

Pelaaja.fin ensikatsauksessa NHL 21 – myös ensimmäinen traileri julkaistiin

Kotipizza maksoi työntekijälleen liian pientä palkkaa. Subwayn ravintolasta löytyi luvatonta työvoimaa. Eräässä helsinkiläisessä ravintolassa työpaikan sisälämpötila saattoi nousta hengenvaarallisesti yli 50 asteeseen.