Työntekijän velvollisuudet

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Sairaanhoitajat on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö. Tehtävänämme on sairaanhoitajan työn arvon näkyväksi tekeminen ja sinun tukeminen hoitoalan välillä raskaassa, mutta antoisassa työssä. Autamme sinua kehittymään ammatissasi ja tarjoamme sinulle kanavan, jossa voit vaikuttaa hoitoalan tulevaisuuteen.

3. Kilpaileva toiminta ja liike- ja ammattisalaisuudet

3. Kilpaileva toiminta ja liike- ja ammattisalaisuudet

Työntekijän on jo siis lain mukaan suhtauduttava työhönsä tosissaan ja pyrittävä tekemään hyvää työtä yhdessä sovittujen ehtojen mukaan. Työntekovelvollisuuteen kuuluu myös velvollisuus totella työnantajan työhön liittyviä ohjeita ja esimerkiksi noudattaa sovittuja työaikoja.

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Ingressi

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus – Ingressi

Käytännössä alan työehtosopimus ja työntekijän henkilökohtainen työsopimus rajoittavat työnantajan yksipuolista työnjohto-oikeutta. Työehtosopimus voi määritellä alan työaikajärjestelyt hyvinkin tarkkaan, ja työntekijän työsopimuksessa hänen työtehtävänsä on voitu määritellä yksityiskohtaisesti.

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Niin sanotulla kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa aikaisemman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa myös työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa. Kilpailukieltosopimus on mahdollista tehdä silloin, kun siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. 

404 Sisältöä ei löytynyt tai ei oikeuksia

404 Sisältöä ei löytynyt tai ei oikeuksia

Mikäli päädyt ongelmatilanteeseen työnantajasi kanssa, voit kysyä neuvoa työpaikallasi ammattiliittoa edustavalta luottamusmieheltä, yli 10 työntekijän työpaikoissa työntekijöitä edustavalta työsuojeluvaltuutetulta tai työnantajan nimeämältä työsuojelupäälliköltä. Voit lukea lisää Aluehallintoviraston sivuilta.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työnantajana sinulla on lakisääteisiä velvollisuuksia työntekijöitäsi ja viranomaisia kohtaan. Selvitä, mitä sinun tulee ottaa huomioon työntekijöidesi vakuuttamisessa ja työpaikan turvallisuudesta huolehtimisessa. Muista tehdä ajallaan erilaiset ilmoitukset viranomaisille.

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työntekijän päävelvollisuus on työn tekeminen. Työsopimuslain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta.

Työnantajan velvollisuuksia työsuhteen jälkeen

Työnantajan ja työvoimaa käyttävän yrityksen on tiedettävä, mitä erityisvelvoitteita ulkomaisen työvoiman käyttämiseen liittyy. Velvoitteet tulevat erityisesti työlainsäädännöstä, verotuksesta ja sosiaaliturvasäännöksistä.

Työeläkevakuutus on työnantajan vastuulla

Työnantajilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen eläkevakuutus ja tilittää eläkemaksut. Velvollisuus koskee myös Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksiä. Työnantaja on yleensä yritys, valtio, kunta tai seurakunta, mutta se voi olla myös kuka tahansa yksityinen henkilö.