Työntekijän oikeudet laki

Työntekijän oikeudet laki

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus – Ingressi

Käytännössä alan työehtosopimus ja työntekijän henkilökohtainen työsopimus rajoittavat työnantajan yksipuolista työnjohto-oikeutta. Työehtosopimus voi määritellä alan työaikajärjestelyt hyvinkin tarkkaan, ja työntekijän työsopimuksessa hänen työtehtävänsä on voitu määritellä yksityiskohtaisesti.

Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

1 Työoikeuden oikeudenala ja keskeiset oikeuslähteet

1 Työoikeuden oikeudenala ja keskeiset oikeuslähteet

Työntekijän suojelu on ollut työoikeuden yhdistävä oikeudellinen ja oikeuspoliittinen periaate kautta työoikeudellisen lainsäädännön historian. Työsopimuslaissa työntekijän suojan kannalta tärkeät säännökset ovat pakottavia, eli niistä ei voida sopia toisin työntekijän vahingoksi. Pakottavia säännöksiä ovat esimerkiksi työsuhteessa noudatettavat vähimmäistyöehdot ja työsuhdeturva. (HE 157/2000)

Koronapandemia ei ole peruste huonontaa työsuhteen ehtoja

Koronapandemia ei ole peruste huonontaa työsuhteen ehtoja

Edullisemmuussääntö tarkoittaa sitä, että työnantajan on noudatettava määräystä, joka on työntekijälle parempi. Edullisemmuussääntö perustuu työntekijän suojeluperiaatteeseen, jonka mukaan asia on epäselvissä tapauksissa ratkaistava työntekijän eduksi.

Työntekijän velvollisuudet työturvallisuuslaissa

Työntekijän velvollisuudet työturvallisuuslaissa

Ensisijaisesti työsopimus tehdään aina toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaiseen työsopimukseen työnantajalla pitää olla perustellut syyt. Syitä voivat olla esimerkiksi työn projektimuotoisuus tai sijaisuus.

Työsopimuslain ja yt-lain väliaikaiset muutokset

Työsopimuslain ja yt-lain väliaikaiset muutokset

Tutustu työsopimuslain ja yritysten yhteistoimintalain muutoksiin, jotka ovat voimassa 1.4.-31.12.2020. Kerromme myös, mihin muutokset kytkeytyvät sekä työnantajan tiedottamisvelvoitteista laajemmissa, ns. ryhmäirtisanomisissa.

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Saako työnantaja lukea työntekijän sähköpostiviestejä?

Sähköpostiviestintä on luottamuksellista. Työnantaja saa kuitenkin tietyin edellytyksin hakea tai avata viestejä, jotka ovat saapuneet työntekijän työsähköpostiosoitteeseen tai jotka on lähetetty siitä.