Työnantajan yleiset velvollisuudet

Työnantajan yleiset velvollisuudet

Vastuut työsuojelussa – Oikeuden päätökset

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Osa työnantajista laiminlyö vakavien työtapaturmien ilmoittamisen

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Tärkeimpiä työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia

Tärkeimpiä työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia

Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja arvioida työn vaarat (esimerkiksi tapaturma- ja kemikaalivaarat, meluhaitat) ja vähentää niitä tarvittaessa. Työntekijöiden kemikaalialtistumisen arvioimiseen saatetaan tarvita asiantuntijan apua.

Työturvallisuuslaki (kumottu) 28.6.1958/299

Työturvallisuuslaki (kumottu) 28.6.1958/299

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Miksi henkilöstöä koskeviin ohjeistuksiin ja prosesseihin kannattaa panostaa?

Miksi henkilöstöä koskeviin ohjeistuksiin ja prosesseihin kannattaa panostaa?

Työehtosopimus on työnantajaa ja työntekijöitä edustavien ammattiliittojen neuvottelema sopimus työn ehdoista. Eri aloilla on omat työehtosopimuksensa. Jos työnantaja ei ole sidottu mihinkään tiettyyn työehtosopimukseen, on hänen useimmiten noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta.

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Lakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Lakia ei sovelleta tavanomaiseen harrastustoimintaan eikä ammattiurheilemiseen.

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työntekijän suojelemisella on moraalisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti suuri merkitys sekä työntekijän että työnantajan kannalta. On kysymys molempien yhteisestä edusta, mutta myös molempien velvollisuuksista.

Esitys aiheesta: ”Työnantajan velvollisuudet käytännössä”— Esityksen transkriptio:

Työnjohdon määrä on mitoitettava oikein suhteessa hankkeen kokoon ja laatuun. Alihankkijoiden ja ulkomaisten työntekijöiden määrä on otettava huomioon, kun työnjohdon määrää arvioidaan. Mitä enemmän ulkomaista työvoimaa ja alihankkijoita työmaalla on, sitä enemmän tarvitaan työmaalla läsnä olevaa työnjohtoa toimintojen yhteensovittamiseksi.