Työnantajan velvollisuus ruokailun järjestämiseen

Työnantajan velvollisuus ruokailun järjestämiseen

1. Miten henkilöstöruokailua järjestetään

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

1. Henkilöstöruokailun järjestämistavoista

1. Henkilöstöruokailun järjestämistavoista

Sen sijaan arvonlisäverovaikutuksia ei ole, jos työnantaja järjestää henkilöstöruokailun luovuttamalla työntekijälle lounasseteleitä tai muita vastaavia maksuvälineitä tai, jos työnantaja maksaa työntekijälle suoraan tämän ruokailukulut. Lounasseteli on maksuväline, jolla työntekijä voi ostaa ateriansa valitsemastaan paikasta, joka hyväksyy lounassetelin maksuvälineenä. Työnantaja ei saa arvonlisäveroa sisältävää laskua hankkiessaan lounasseteleitä tai muita vastaavia maksuvälineitä ja täten työnantajalle ei synny ostosta vähennettävää arvonlisäveroa.

3 Kollektiiviset verovapaat henkilökuntaedut

3 Kollektiiviset verovapaat henkilökuntaedut

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma

Työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma

Ehkäisevä työterveyshuolto tarkoittaa muun muassa työntekijöiden terveystarkastuksia ja työpaikalla tehtäviä työpaikkaselvityksiä. Sen lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muita terveydenhuollon palveluja. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista.

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotuksesta

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotuksesta

Arvonlisäverolaki muuttui 1.1.2008 oman käytön verotuksen säännösten osalta siten, että alihintaisiin luovutuksiin ei enää sovelleta oman käytön verotuksen säännöksiä, vaan arviointi tehdään aina arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaisesti. Vastikkeettomat luovutukset verotetaan kuitenkin myös muutoksen jälkeen oman käytön verotuksen sääntöjä noudattaen.

Koulutuskorvaus työnantajalle oppisopimuskoulutuksessa

Koulutuskorvaus työnantajalle oppisopimuskoulutuksessa

Koulutuksen järjestäjä arvioi työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä. Arviointi tehdään perustuen niiden tutkintojen perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, joiden kouluttamiseen työpaikkaa suunnitellaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä tyky-toiminnasta

Usein kysyttyjä kysymyksiä tyky-toiminnasta

Tyky-toiminta on työpaikalla tapahtuvaa kaikkea sellaista toimintaa, joka edistää työkykyä. Tyky-toiminta kohdistuu yksilöiden ja heidän yksilöllisten ominaisuuksien (yleisimpänä terveys) ja fyysisen toimintakyvyn edistämiseen. Lisäksi tyky-toiminnan pitäisi kohdistua yksilön lisäksi työhön ja työympäristöön sekä työyhteisöön.

3 § Päivittäinen lepoaika (ruokailutauko)

Työnantajan direktio-oikeuden puitteissa annettujen määräysten tulee olla asiallisia, johdonmukaisia, objektiivisesti arvioiden kohtuullisia, ja niiden tulee kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Työnantajan täytyy huomioida kunkin työntekijän fyysiset ja ammatilliset edellytykset suoriutua annettavasta työtehtävästä käyttäessään työnjohto-oikeuttaan. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, jota hän pitää vaarallisena omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle.

Juide Design – Päällystetty äitiyspakkauksen makuupussi Faceboo

Verovapaan edun arvo lasketaan työnantajakohtaisesti. Jos työnantaja tarjoaa omaehtoista liikunta- tai kulttuuritoimintaa enemmän kuin 400 euron arvosta, ylimenevä osa katsotaan työntekijän veronalaiseksi tuloksi. Ylimenevästä osuudesta ei kuitenkaan makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.