Työnantajan velvollisuus hankkia työvaatteet

Työnantajan velvollisuus hankkia työvaatteet

Suojaimet työssä – Muualla tyosuojelu.fi:ssä

Työntekijän on käytettävä suojainta, jos työhön liittyvää vaaraa ei voida poistaa teknisillä ratkaisuilla tai työjärjestelyillä. Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan välineitä, varusteita ja vaatteita, jotka suojaavat tapaturmalta tai sairastumiselta työssä. Näitä ovat esimerkiksi suojalasit, turvakengät, suojakäsineet, kypärät, kuulon- ja hengityksensuojaimet, valjaat ja suojahaalarit.

Työnantajan velvollisuudet työvaatteiden osalta

Työnantajan velvollisuudet työvaatteiden osalta

Työnantajan on lain mukaan velvollinen kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi.

Työnantajan pitäisi maksaa työvaatteet - mutta voiko pakottaa käyttämään korkokenkiä?

Työnantajan pitäisi maksaa työvaatteet – mutta voiko pakottaa käyttämään korkokenkiä?

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Kalliit työvaatehankinnat kismittävät lähihoitajia

Kalliit työvaatehankinnat kismittävät lähihoitajia

Raaseporissa päiväkoti Karusellenissä työskentelevä Malin Ahlblad-Österberg heräsi asiaan, kun edessä oli uusien talvikenkien osto. Edelliset olivat olleet hänellä käytössä useamman vuoden, ja uudet samanlaiset tekevät ison loven lastenhoitajan kukkaroon.

Työkengät tai sisätossut työnantajan/työntekijän maksettavaksi

Työkengät tai sisätossut työnantajan/työntekijän maksettavaksi

Monissa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa liikelaitoksissa on hyväksi koettuja ja toimivia käytäntöjä suojavaatetuksessa. Tämän muistion tavoitteena on tukea paikallista tahoa arvioimaan työturvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja yhteistoiminnallisesti sekä auttaa suojavaatetuksen tarpeen arvioimisessa.

Biohajoavat materiaalit ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Biohajoavat materiaalit ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Työpaikalla, jossa samanaikaisesti tai peräkkäin toimii työnantajia tai itsenäisiä työnsuorittajia, on näiden toimijoiden velvollisuuksia ehdotettu täsmennettäväksi ja selkeytettäviksi. Tällaista yhteistä työpaikkaa koskevat säännökset tulisivat sovellettavaksi toimialasta riippumatta kaikilla yhteisillä työpaikoilla. Laajennuksena nykyiseen lakiin olisi lisäksi se, että laissa olisi säännös teollisuus- ja liikehallissa tai vastaavassa tilassa toimivien eri työnantajien yhteistoiminnasta.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Työvaatteiden hankinta, kuka vastaa niistä?

Tarjoamme myös riskianalyysi- ja kartoituspalvelut koulutustarpeelle. Koulutus täyttää direktiivin 89/656/ETY, joka kertoo työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista. Direktiivin kohta 8: Työnantajan on järjestettävä koulutusta ja tarvittaessa havaintoesityksiä henkilönsuojainten käytöstä.

Ihon suojaaminen ja hoito kampaamo- ja kauneudenhoitoalan töissä

Minkälaista vaaterahaa Kustis maksaa? Jos ei minkäänlaista on työläisiä taas höynäytetty. Monessa psykiatrisen puolen työpaikassa käytetään omia vaatteita. Se on helpommin ymmärrettävää kun eriteroiskeita ym. on todella harvoin verrattuna somaattiseen puoleen.