Työnantajan velvollisuudet ja vastuu

Työnantajan velvollisuudet ja vastuu

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus – Ingressi

Käytännössä alan työehtosopimus ja työntekijän henkilökohtainen työsopimus rajoittavat työnantajan yksipuolista työnjohto-oikeutta. Työehtosopimus voi määritellä alan työaikajärjestelyt hyvinkin tarkkaan, ja työntekijän työsopimuksessa hänen työtehtävänsä on voitu määritellä yksityiskohtaisesti.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työnantajana toimimiseen liittyy erilaisia vastuita ja velvollisuuksia. Sinun tulee hoitaa palkkaperusteiset ja muut ilmoitukset eri viranomaisille, vakuuttaa työntekijäsi ja huolehtia työnantajasuorituksista.

Miksi henkilöstöä koskeviin ohjeistuksiin ja prosesseihin kannattaa panostaa?

Miksi henkilöstöä koskeviin ohjeistuksiin ja prosesseihin kannattaa panostaa?

Työolobarometri osoittaa, että erityisesti pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden välit ovat avoimet ja luottamukselliset. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimesti. Edellytykset työpaikkasopimiselle ovat siten hyvät.

Kun työntekijä kuormittuu, työnantaja kantaa vastuun

Kun työntekijä kuormittuu, työnantaja kantaa vastuun

Työpaikalla erityistoimia vaativien tilanteiden ennakointi ja selkeät säännöt mahdollistavat työtehtävien sujuvan hoitamisen. Lähiomaisen sairastuminen tai kuoleman vaatimien järjestelyjen epäonnistuminen voi lisätä työntekijän poissaoloja ja aiheuttaa suoria tai välillisiä kustannuksia ja lisäjärjestelyjä työpaikalla.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työntekijällä on velvollisuus toimia siten, että hoito on vaikuttavaa ja turvallista. Turvallinen hoito vastaa hoidettavan tarpeisiin oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annettua. Hoito ei saa aiheuttaa asiakkaalle tai potilaalle haittaa. Turvallinen hoito perustuu lähihoitajan tietoon ja taitoon.

Onko vastuu työuupumuksen ennaltaehkäisyssä työnantajalla vai työntekijällä?

Onko vastuu työuupumuksen ennaltaehkäisyssä työnantajalla vai työntekijällä?

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Työturvallisuuslaki (738/2002, § 28)

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Työnantajan korvausvastuu ei kuitenkaan synny kaikista työntekijälle syntyneistä vahingoista. Korvausvastuun edellytyksenä on, että työnantajan laista tai sopimuksesta johtuvien velvoitteiden vastainen menettely on ollut (työnantajan asemassa olevalta vaadittava menettely huomioon ottaen) moitittavaa ja että tästä on seurannut vahingon syntyminen työntekijälle. Vastuun syntymisen perusteena on siten joko työnantajan tahallisuus tai tuottamus.

Milloin työnantajan pitää maksaa palkkaa sairauspoissaolon ajalta?

Työnantajan velvollisuudet on pääosin säädetty työsopimuslaissa. Lisäksi kullakin alalla noudatettavasta työehtosopimuksesta voi johtua velvollisuuksia työnantajalle. Työnantajan on työsopimuslain mukaan ylläpidettävä hyviä suhteita ensinnäkin työnantajan ja työntekijöiden välillä ja toisaalta työntekijöiden välillä. Työnantajan on myös huolehdittava, että hänen työntekijänsä suoriutuvat työtehtävistään ja kehittyvät siten, että voivat mahdollisuuksien mukaan edetä urallaan.