Työnantajan oikeudet

Työnantajan oikeudet

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus – Ingressi

Käytännössä alan työehtosopimus ja työntekijän henkilökohtainen työsopimus rajoittavat työnantajan yksipuolista työnjohto-oikeutta. Työehtosopimus voi määritellä alan työaikajärjestelyt hyvinkin tarkkaan, ja työntekijän työsopimuksessa hänen työtehtävänsä on voitu määritellä yksityiskohtaisesti.

Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Sairaanhoitajat on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö. Tehtävänämme on sairaanhoitajan työn arvon näkyväksi tekeminen ja sinun tukeminen hoitoalan välillä raskaassa, mutta antoisassa työssä. Autamme sinua kehittymään ammatissasi ja tarjoamme sinulle kanavan, jossa voit vaikuttaa hoitoalan tulevaisuuteen.

Saako työnantaja lukea työntekijän sähköpostiviestejä?

Saako työnantaja lukea työntekijän sähköpostiviestejä?

Jos erityinen laki sisältää tästä laista poikkeavia säännöksiä, on niitä noudatettava. Tätä lakia ei ole sovellettava sopimuksiin, jotka tarkoittavat julkisoikeudellisen virka- tai palvelusvelvollisuuden täyttämistä.

Tietosuojavaltuutetun aikaisempaa ratkaisukäytäntöä työelämän tietosuojasta Finlexissä

Tietosuojavaltuutetun aikaisempaa ratkaisukäytäntöä työelämän tietosuojasta Finlexissä

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan tarjoamiin etuuksiin tai jotka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Koulutuksen perusteella ammattinimikkeen saaneet eivät välttämättä näy JulkiTerhikissä

Koulutuksen perusteella ammattinimikkeen saaneet eivät välttämättä näy JulkiTerhikissä

Kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan osa saa oikeuden käyttää suojattua ammattinimikettä suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia, niin sanotun säännellyn koulutuksen perusteella ammattinimikkeen saaneita, ovat esimerkiksi Suomessa kouluttautuneet lähihoitajat. Heistä aivan kaikki eivät ole ilmoittaneet tietojaan Valviran rekisteriin, mutta he ovat siitä huolimatta terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Työnantajan oikeus purkaa työsopimus muulloin kuin koeaikana

Työnantajan oikeus purkaa työsopimus muulloin kuin koeaikana

Työnantajan on ennen työsopimuksen purkamista varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi, jotta hänellä on mahdollisuus saada tieto työsopimuksen päättymisperusteista sekä antaa työntekijälle tilaisuus esittää asiassa oma kantansa. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Työntekijälle ei tarvitse antaa varoitusta ennen työsopimuksen purkamista.

3. Kilpaileva toiminta ja liike- ja ammattisalaisuudet

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työnantajan oikeus lukea työntekijän sähköposti

Ensisijaisesti työsopimus tehdään aina toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaiseen työsopimukseen työnantajalla pitää olla perustellut syyt. Syitä voivat olla esimerkiksi työn projektimuotoisuus tai sijaisuus.