Työnantaja uhkaa potkuilla

Työnantaja uhkaa potkuilla

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Eniten kiusaamista ja häirintää esiintyy julkisella sektorilla: erityisesti terveydenhoito- ja opetusalalla ja valtionhallinnossa. Siis työpaikoilla, jotka usein ovat rakenteiltaan hierarkisia ja joita johdetaan autoritäärisesti.

Saitko pomoltasi varoituksen? 7 seikkaa, jotka sinun on hyvä tietää

Saitko pomoltasi varoituksen? 7 seikkaa, jotka sinun on hyvä tietää

Koskinen: Varoituksella työnantaja ilmoittaa olevansa tyytymätön työntekijän käyttäytymiseen. Varoituksessa on kerrottava sen syy ja mahdollinen uhkaus siitä, että työsuhde katkaistaan, jos sama epätoivottu käytös jatkuu.

Saako antaa potkut, jos työntekijä huitaisee toista? Oikeusjutut irtisanomisista puhuttavat yrittäjiä

Saako antaa potkut, jos työntekijä huitaisee toista? Oikeusjutut irtisanomisista puhuttavat yrittäjiä

Suomen kilpailijamaista esimerkiksi Ruotsissa irtisanominen edellyttää lain mukaan vain asiallista syytä. Saksassa irtisanomisperusteita ei puolestaan sovelleta lainkaan alle 10 työntekijän yrityksissä. Irtisanomisen syy ei kuitenkaan saa olla syrjivä

Saako antaa potkut? Moni punnitsee riittävää syytä

Saako antaa potkut? Moni punnitsee riittävää syytä

Y-Studio teki soittokierroksen yritysneuvojille ja eri toimialajärjestöihin, joissa listattiin yrittäjien yleisimmin esittämiä kysymyksiä. Näistä kysymyksistä Y-Studio on poiminut neljä yleisintä Apu arkeen -juttusarjaan.

Laiton irtisanominen ja työoikeus – milloin potkut ovat laittomat?

Laiton irtisanominen ja työoikeus – milloin potkut ovat laittomat?

Työsopimuslaki rajaa irtisanomisen perusteita siten, että työsopimuslain mukainen työsuhteen irtisanomisen syy voi olla 1) työntekijän henkilöön liittyvään syy, eli henkilökohtainen peruste irtisanomiselle tai 2) taloudellinen ja tuotannollinen syy. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä on kysymys myös, jos työpaikalla järjestetään yhteistoimintaneuvottelut eli YT-neuvottelut.

Irtisanominen henkilökohtaisella perusteella

Irtisanominen henkilökohtaisella perusteella on laillista vain asiallisesta ja painavasta syystä. Sellaisena voidaan työsopimuslain mukaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

Työnantaja uhkasi irtisanomisella, voiko hän sen tehdä?

Viime viikolla sairastuin kesken työpäivää yhtäkkiä. Soitin pomolle ja lähdin kotiin. En kerta kaikkiaan pystynyt olemaan töissä. Päivystyksessä istuin 4 tuntia ja sain muutaman päivän saikkua. Tänään palasin töihin, puolikuntoisena, ja työpäivä oli hankala ja raskas ja varmastikin tuon työnantajan puhuttelun vuoksi.

Pienessä firmassa jo palkkasaatavien kysely voi johtaa potkuihin

Tarkoittaako hallituksen irtisanomiskynnyksen madaltamisesitys toteutuessaan sitä, että jatkossa tekaistuilla syillä irtisanominen lisääntyy pienissä alle 10 ihmisen yrityksissä? Niin voi käydä, jos yrittäjät uskovat laillisten irtisanomisperusteiden höllentyneen ja lähtevät kokeilemaan onneaan. Kuitenkin laillinen irtisanominen näyttäisi jatkossakin edellyttävän sekä asiallisia että painavia syitä. Lakiesityksen lopullinen sisältö selviää marraskuussa, kun hallitus jättää esityksensä eduskunnalle.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Työsopimuslaissa ei säädetä varoituksen muotovaatimuksista. Varoitus on syytä toteennäyttöseikkojen johdosta antaa kirjallisesti, joskin suullinenkin varoitus sinänsä on pätevä. Tällöin kuitenkin myöhemmässä vaiheessa voi olla vaikeuksia toteennäyttää varoituksenanto tai ainakin sen tarkempi sisältö.