Työn kuormitustekijät

Työn kuormitustekijät

Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Psykososiaalinen kuormitus - Työnantajalla velvollisuus vähentää haitallista työkuormitusta

Psykososiaalinen kuormitus – Työnantajalla velvollisuus vähentää haitallista työkuormitusta

Vaarojen arvioinnin perusteella työnantajan tulee tehdä johtopäätöksiä siitä, millaisia toimia on tarpeen tehdä ja missä aikataulussa. Työnantajan tulee vähentää psykososiaalisten kuormitustekijöiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa.

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Jo työtilojen, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa pitää huolehtia siitä, että työn asettamat vaatimukset ja työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset ovat tasapainossa.

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kyselymenetelmästä apua myös työpaikoille

Kyselymenetelmästä apua myös työpaikoille

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyllä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty valvonnan apuvälineeksi, jolla kerätä työntekijöiltä tietoa heidän kokemasta kuormituksesta ennen varsinaista tarkastuskäyntiä. 

Nämä psyykkiset tekijät kuormittavat eniten työpaikoilla - 15 asiaa

Nämä psyykkiset tekijät kuormittavat eniten työpaikoilla – 15 asiaa

Psyykkistä kuormitusta työpaikoilla voivat aiheuttaa esimerkiksi epäselvyys työn tavoitteista, jatkuva kiire, vaikutusmahdollisuuksien puute, puutteelliset mahdollisuudet kehittyä ja oppia uutta, puutteellinen palaute, pitkittynyt epävarmuus, keskeytykset ja suuri vastuu.

Työn kuormitustekijät

”Ja kun itse oikein innostuu omaa työtä kehittämään, aina sen joku muukin huomaa”: Työn voimavara- ja kuormitustekijöiden tarkastelua eläytymismenetelmätarinoiden valossa

Tavoitteemme työsuojelulle on, että se hoidetaan avoimessa ja tiiviissä yhteistoiminnassa työpaikkakohtaisesti. Työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut yhdessä työpaikan muun työsuojeluhenkilöstön kanssa kehittävät asiantuntijoina työsuojelua. Näin varmistetaan turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö ja hyvä työkyky koko henkilöstölle.

Työn henkisen kuormittavuuden mittaamiseen on välineitä

– Esimerkiksi yrityksessä tai työterveyshuollossa voidaan katsoa, miten sairauspoissaolot omassa yrityksessä poikkeavat vastaavien ammattien valtakunnallisesta tasosta, kertoo erikoistutkija Taina Leinonen Työterveyslaitokselta.

Työn kuormittavuus työnantajan näkökulmasta

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.