Työn kuormittavuus

Työn kuormittavuus

Psykososiaalinen kuormitus – Työntekijälle

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Jo työtilojen, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa pitää huolehtia siitä, että työn asettamat vaatimukset ja työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset ovat tasapainossa.

Miksi työaikojan kuormittavuutta pitää arvioida?

Miksi työaikojan kuormittavuutta pitää arvioida?

Päivätyöstä ja säännöllisestä vuorotyöstä poikkeavat työaikamuodot toteutetaan Suomessa pääsääntöisesti työaikalain mukaisena jaksotyönä. Kunta-alalla jaksotyötä tehdään perinteisesti eniten hoitoaloilla. Palvelusektorin kasvu, matkustus- ja kansainvälinen työ, työelämän joustot sekä työskentely työpaikan ulkopuolella ovat lisänneet tarvetta arvioida työaikoihin liittyviä haitta- ja vaaratekijöitä nykyistä monipuolisemmin.

Juha Sutinen: Työn aiheuttama kuormitus kuriin työpaikalla

Juha Sutinen: Työn aiheuttama kuormitus kuriin työpaikalla

Katsauksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta alikuormituksesta ja sen olemassaolosta sekä avata tärkeä tutkimuksellinen näkökulma, joka on yhteydessä laajoihin työn mielekkyyden ja työhyvinvoinnin teemoihin. Katsauksessa lähden ensimmäiseksi liikkeelle työn yleisestä psyykkisestä kuormittavuudesta ja sen ulottuvuuksista. Seuraavana siirryn alikuormituksen taustatekijöiden kautta ilmiön vaikutuksiin. Katsauksen lopettaa alikuormitukseen liittyvät käyttäytymis-strategiat, joita seuraa omaa pohdintaani aiheesta.

Työn kuormittavuus työnantajan näkökulmasta

Työn kuormittavuus työnantajan näkökulmasta

Kenelle tahansa voi tulla eteen tilanne, jolloin omat henkiset tai fyysiset voimavarat eivät riitä juuri senhetkiseen työhön. Tai työympäristömme ei tue työkykyämme. Silloin tarvitaan työn tuunausta: on tehtävä muutoksia joko omassa toiminnassa tai työympäristössä.

Työn kuormittavuus ja vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus: yksilön sisukkuus yhteyttä muovaavana tekijänä

Työn kuormittavuus ja vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus: yksilön sisukkuus yhteyttä muovaavana tekijänä

– Vaikka selvityksen perusteella työ koetaan merkityksellisenä, jaksamisongelmat pakottavat työntekijät pohtimaan alanvaihtoa. Vain noin joka kolmas vastaaja uskoi, että pystyy työskentelemään terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan kahden vuoden kuluttua. Huolestuttavaa on, että myös alan koulutukseen hakeutuminen on vähentynyt, painottaa SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä.

Tutkimus: joka kolmas kokee työn kuormittavuuden lisääntyneen

Tutkimus: joka kolmas kokee työn kuormittavuuden lisääntyneen

Koettu ahdistus ja vähäinen innostus johtunee tulevaisuuden työtehtäviin liittyvän epävarmuuden lisäksi osittain myös koetusta kuormituksesta ja nopeasta muutostahdista. Jokaisella tarkastellulla toimialalla vähintään kolmannes kokee työn kuormittavuuden lisääntyneen. Työn kuormittavuus on lisääntynyt erityisesti aloilla, joilla koetaan myös ahdistuksen tunteita. 

Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi sähköisessä muodossa välittömästi avoimena verkkojulkaisuna.

Lähihoitajien työn kuormittavuus näkyy lisääntyneinä sairauspoissaoloina – Nuoret erityisen kuormittuneita

Sairauspoissaolojen määrä laski kunta-alalla vuodesta 2008 vuoteen 2013, minkä jälkeen vuosittaisten sairauspoissaolopäivien määrä on pysynyt tasaisena. Vuonna 2018 tilanteessa tapahtui kuitenkin ikävä käänne. Kuva: Ingimage.