Työmarkkinatuki suuruus

Työmarkkinatuki suuruus

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Saat työmarkkinatukea, vaikka et täytä työssäoloehtoa eli et ole ollut työssä tarvittavaa aikaa. Saat työmarkkinatukea myös silloin, kun olet saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa 400 päivää.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Työmarkkinatuki on työttömälle työnhaun ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden aikaisen toimeentulon turvaamiseksi tarkoitettu tuki, jonka avulla edistetään ja parannetaan tuen saajan työmarkkinoille hakeutumisen tai palaamisen edellytyksiä.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Työaikasi on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 236 € / kk, jos työehtosopimusta ei ole. Kela tarvitsee peruspäiväraha-anomustasi varten palkka- ja työtodistuksesi.

Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta

Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta

Jos jää työttömäksi, kannattaa heti ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Vain silloin voi saada työttömyysturvan. Omavastuuaika alkaa siitä päivästä, kun ilmoittautuu työvoimatoimistoon. Omavastuuajalta ei makseta työttömyysetuutta. Kaikilla työttömillä on aluksi omavastuuaika. Kela maksaa työttömän perusturvan. Palkkaan perustuvan eli ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaa työttömyyskassa jäsenilleen.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Jotta saat yrittäjän työmarkkinatukea sinun täytyy ilmoittautua ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin, jos päätoiminen työskentelysi yrityksessä on päättynyt koronan vuoksi tai yrittäjätulosi ovat pienentyneet alle 1089,67 euroon kuukaudessa.

Yrittäjille 724 €/kk työttömyysturva – yritystä ei tarvitse lopettaa

Yrittäjille 724 €/kk työttömyysturva – yritystä ei tarvitse lopettaa

– Tämä on erittäin tarpeellinen esitys. Monen yrittäjän taloustilanne on vaikeutunut dramaattisesti koronan vuoksi. Annamme hallitukselle tunnustuksen siitä, että se laati nopeasti hyvän esityksen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. 

Yrittäjille laajennettu oikeus työmarkkinatukeen

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Yrityksessä työskentelyn päättäneellä säilyy velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. Työmarkkinatuki haetaan Kelasta.

Työttömyysturvan hakeminen Kelasta, ja sen suuruus

Työmarkkinatuen määrä on yhtä paljon kuin peruspäiväraha, mutta sitä maksetaan tarveharkintaisesti. Työmarkkinatukeen maksetaan myös lapsikorotusta alla näkyvän taulukon mukaisesti. Korotusosa on 4,74€ / päivä ja kulukorvaus on 9€ / päivä tai 18€ / päivä käytäessä töissä oman työssäkäyntialueen ulkopuolella.