Työmarkkinatuki peruspäiväraha

Työmarkkinatuki peruspäiväraha

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Työaikasi on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 236 € / kk, jos työehtosopimusta ei ole. Kela tarvitsee peruspäiväraha-anomustasi varten palkka- ja työtodistuksesi.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai jos opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelujen ohjeiden mukaan. Sen jälkeen voit hakea työttömyysetuutta joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömyysetuutta ei voida maksaa, jos et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot eivät riitä lausunnon tekemiseen, TE-toimisto voi pyytää sinua vastaamaan selvityspyyntöön. Selvityspyyntöön voit vastata helpoiten sähköisesti Oma asiointi -palvelussamme. Lausunto tai selvityspyyntö annetaan 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Peruspäiväraha, maksajana joko KELA tai JHL:n työttömyyskassa

Peruspäiväraha, maksajana joko KELA tai JHL:n työttömyyskassa

Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi laki työmarkkinatuesta. Sellaisten työttömien, jotka peruspäivärahaa koskevien muutosten johdosta jäisivät työttömyysturvajärjestelmän ulkopuolelle, toisin sanoen ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevien ja työttömyyspäivärahaa enimmäismäärän saaneiden, toimeentulo ehdotetaan turvattavaksi työmarkkinatuella.

Ansiosidonnaista vai peruspäivärahaa? Työtön voi hakea tukea kassasta tai Kelasta

Ansiosidonnaista vai peruspäivärahaa? Työtön voi hakea tukea kassasta tai Kelasta

Jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai olet yrittäjä vailla töitä, ilmoittaudu heti TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Sen jälkeen voit hakea työttömyystukea Kelasta tai työttömyyskassasta.

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Jos jää työttömäksi, kannattaa heti ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Vain silloin voi saada työttömyysturvan. Omavastuuaika alkaa siitä päivästä, kun ilmoittautuu työvoimatoimistoon. Omavastuuajalta ei makseta työttömyysetuutta. Kaikilla työttömillä on aluksi omavastuuaika. Kela maksaa työttömän perusturvan. Palkkaan perustuvan eli ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaa työttömyyskassa jäsenilleen.

Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta

Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta

Ansiosidonnaisista sosiaalietuuksista eläkettä karttuu sen työansion tai sairausvakuutuslain mukaisen vuositulon perusteella, jonka mukaan kyseinen sosiaalietuus on laskettu. Se, mistä ansioiden osuudesta eläkettä karttuu, vaihtelee etuuden mukaan 55 ja 121 prosentin välillä.

Lapsilisät, yksinhuoltajakorotus, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintotuen huoltajakorotus nousevat heti vuodenvaihteen jälkeen

Ensi vuoden budjetti lisää hyvinvointia ja rakentaa tasa-arvoista ja yhdenvertaista Suomea, Merja Kyllönen sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheessa tiistaina. Eduskunta aloitti budjetin loppukäsittelyn.

Työttömän peruspäiväraha nousee 20 e/kk – näin paljon se nostaa ansiosidonnaista vuonna 2020

Työttömyysturvaan korotus tehtäisiin siten, että peruspäivärahaa nostetaan 20 eurolla kuukaudessa. YTK:n mukaan se käytännössä tarkoittaa, että pykälään merkitään peruspäivärahan suuruudeksi 33,33 euroa päivältä.