Työmarkkinatuki osa-aikatyö

Työmarkkinatuki osa-aikatyö

Osa-aikatyötä tekevä ei joudu enää odottamaan työttömyysetuutta

Yritystoiminnan tulot pitää aina ilmoittaa Kelaan. Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa käytetään edellisen vuoden verotustietoja. Jos olet yrittäjä ja tulosi ovat muuttuneet koronavirusepidemian vuoksi, voit väliaikaisesti itse ilmoittaa Kelaan, kuinka paljon nykyiset tulot ovat. Kela sovittelee nämä tulot yhteen etuuden kanssa. Muutos on voimassa 11.5.–31.10.2020.

Osa-aikatyötä tekevä Jenni saa soviteltua työmarkkinatukea

Osa-aikatyötä tekevä Jenni saa soviteltua työmarkkinatukea

”Useita vuosia kääntäjän työtä tehneillä on ihan hyvä työtilanne. Itselläni ei ole vielä vakiintunutta asiakaskuntaa, joten töitä on vaihtelevasti”, kertoo joulukuussa 2016 kääntäjäksi valmistunut Jenni Pakula.

”En tiennyt, että keikkatyön ja työttömyysetuuden voi yhdistää”

”En tiennyt, että keikkatyön ja työttömyysetuuden voi yhdistää”

Kun saat osa-aikatyön tai keikkatyön, työttömyysetuutesi sovitellaan yhteen tulojesi kanssa. Voit ansaita lokakuun loppuun asti 500 euroa kuukaudessa ilman, että palkka vaikuttaa työttömyysturvaasi. 500 euron jälkeen jokainen ansaittu euro vähentää työttömyysetuutta 50 sentillä. Esimerkiksi 600 euron palkka vähentää etuutta 50 euroa.

Osa-aikatyö ja soviteltu päiväraha tai työmarkkinatuki

Osa-aikatyö ja soviteltu päiväraha tai työmarkkinatuki

Soviteltua työttömyysetuutta voi saada työajan ollessa korkeintaan 80% alan kokoaikaisesta työajasta, palkan ollessa suhteellisen pieni ja muiden työttömyyskorvauksen myöntämisedellytysten täyttyessä.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Osa-aikatyöllä tarkoitetaan kaikkea osa-aikaista työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä. Työ voi olla aloitettu työttömänä ollessa tai se voi olla työtä, jota on aikanaan tehty päätyön ohella. Sivutyön käsitettä ei tunneta. Kaikki tehty palkkatyö otetaan huomioon sovittelussa ja 80 %:n enimmäisaikarajaa arvioitaessa.

Työtön voi kohta tienata 500 euroa ilman vaikutusta tukeen – hallitus esittää suojaosan väliaikaista korotusta

Työtön voi kohta tienata 500 euroa ilman vaikutusta tukeen – hallitus esittää suojaosan väliaikaista korotusta

Hallituksen näkemys on, että korotus auttaisi osa-aikatyössä olevien työttömien taloudellista turvaa ja auttaisi lyhytkestoisissa töissä, joissa täyttä työaikaa ei vielä olisi välttämättä tarjolla. Lisäksi tarkoituksena on tukea työttömiä kausitöihin maatalouteen.

Kunnat kritisoivat työmarkkinatuen maksuja, Hämeenlinnan seutu pyrkii edistämään uudistuksia

Kunnat kritisoivat työmarkkinatuen maksuja, Hämeenlinnan seutu pyrkii edistämään uudistuksia

Työttömät työnhakijat haastatellaan aina, jos työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. Samalla sinulle laaditaan tai päivitetään työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava aktivointi- ja kotoutumissuunnitelma.

Osa-aikainen työskentely työttömänä ja vapaaehtoistyö

Työttömyysaikana tekemäsi osa-aikatyö tai sivutyö ja niistä saatavat palkat vaikuttavat työttömyyskorvauksiisi. Samoin jotkin sosiaalietuudet ja pääomatulot vaikuttavat työttömyyskorvauksiin. Muistathan, että työttömyysetuuksistakin maksetaan veroa.

Palvelualoilla ja toimistotehtävissä tarjolla osa-aikatöitä

Nykyinen tilanne on osa-aikatyön vastaanottamisen suhteen järjetön. Jokaisesta ansaitusta eurosta on tehtävä tarkka tili ja kaikki ansiot vaikuttavat työttömyysetuuteen. Byrokratiasta aiheutuu lisäksi sellainen viive, että pahimmassa tapauksessa pöydästä pääsee loppumaan leipä. Työttömysetuuden käsittely viivästyy eikä osa-aikaisesta työstä saatu palkka riitä elämiseen. Lisäksi vaatii melkoista laskutaitoa selvittää etukäteen ansion vaikutus työttömyysetuuteen.