Työmarkkinatuki määrä

Työmarkkinatuki määrä

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Työttömyysetuuden maksu perustuu työttömyysajan ilmoitukseen, jonka täytät 4 viikon välein joko Kelan asiointipalvelussa tai postittamalla Kelaan paperilomakkeen, jonka nimi on Ilmoitus työttömyysajasta (TT2). Ilmoitat sillä Kelaan päivät, jotka olet ollut työttömänä, töissä tai esimerkiksi työharjoittelussa.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi laki työmarkkinatuesta. Sellaisten työttömien, jotka peruspäivärahaa koskevien muutosten johdosta jäisivät työttömyysturvajärjestelmän ulkopuolelle, toisin sanoen ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevien ja työttömyyspäivärahaa enimmäismäärän saaneiden, toimeentulo ehdotetaan turvattavaksi työmarkkinatuella.

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Keskimäärin tuensaajien määrä on kasvanut vuoden 2019 alkupuoliskolla (tammi-kesäkuu) 0,6 prosentilla vuoden takaisesta. Kaupungin maksama osuus tuen saajille on sen sijaan pienentynyt 0,6 prosentilla. 

Yrittäjille laajennettu oikeus työmarkkinatukeen

Yrittäjille laajennettu oikeus työmarkkinatukeen

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Yrityksessä työskentelyn päättäneellä säilyy velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. Työmarkkinatuki haetaan Kelasta.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Laskimme, kuinka paljon peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella oleva henkilö menettää euroissa huhtikuun alusta alkaen, jos ei ole onnistunut täyttämään aktiivimallin aktiivisuusehtoa tammi–maaliskuussa.

Yrittäjille 724 €/kk työttömyysturva – yritystä ei tarvitse lopettaa

Perustoimeentulotuen saajia oli heinäkuussa noin 7 600 vähemmän kuin kesäkuussa, mutta edelleen kuitenkin 6 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Uusien saajien ja saajakotitalouksien määrä tasaantui edelliskesän tasolle.

Yrittäjän määritelmä työttömyysturvan kannalta – kuka on yrittäjä?

Helpoimmillaan asia on yksinkertainen. Mikäli olet YEL- tai MyEL-vakuutuksella varustettu toiminimiyrittäjä, päätoiminen kevytyrittäjä tai pyörität omin voimin osakeyhtiötä tai muuta yritysmuotoa, sinut tietysti luokitellaan yrittäjäksi.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta saatavan lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.