Työmarkkinatuki hakemus

Työmarkkinatuki hakemus

Yrittäjä, voit nyt hakea Kelalta työmarkkinatukea – Kela julkaisi hakulomakkeen

Työttömyysetuutta haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen maksajan antamia ohjeita noudattaen myös lyhyemmältä ajalta. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Maksaja ottaa huomioon viisi omavastuupäivää ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät. Maksaja näkee työvoimapoliittisen lausunnon sähköisesti, joten sinun ei tarvitse toimittaa sitä hakemuksesi yhteydessä.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Etuuden saajan yleisenä velvollisuutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta, antaa työvoimatoimistolle ammatillista osaamistaan, työkokemustaan, koulutustaan ja työkykyään koskevat tiedot ja selvitykset, toteuttaa yhdessä työvoimatoimiston kanssa laadittua työnhakusuunnitelmaa sekä tarvittaessa hakeutua ja osallistua työllistymistään edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin.

Kuka voi hakea yrittäjän työttömyysturvaa ja miten sitä haetaan?

Kuka voi hakea yrittäjän työttömyysturvaa ja miten sitä haetaan?

Työttömyysturvaa eli työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi Kainuun TE-toimiston TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Kelan verkkosivuilla kela.fissä ilmoitetaan, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.

1. Tutkinto on taskussa, mutta töistä ei ole tietoa. Mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi, kun on valmistunut ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulusta?

1. Tutkinto on taskussa, mutta töistä ei ole tietoa. Mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi, kun on valmistunut ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulusta?

Jos vastavalmistunut on ollut töissä opintojen aikana ja kuuluu työttömyyskassaan, hänellä voi olla oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Tästä saa lisätietoja omasta ammattiliitosta tai työttömyyskassasta.

Kysymyksiä ja vastauksia Koronavirustilanteen vaikutuksista työllisyyspalveluissa

Kysymyksiä ja vastauksia Koronavirustilanteen vaikutuksista työllisyyspalveluissa

Kasvokkain tapaamisia ei valitettavasti voida järjestää koronaepidemian takia 31.5.20 asti, mutta puhelinyhteydessä pyritään hoitamaan asiakasyhteistyötä. Palveluohjaajat pyrkivät sopimaan yhteistyöstä jo ennen sovittua aikaa, mutta voit itsekin soittaa omalle työntekijälle ja sopia yhteistyöstä.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

WebKassan jatkohakemuslomakkeet avautuvat käytettäviksi vasta kun ensimmäinen päivärahahakemuksesi on käsitelty. Hakemuksesi käsittelyyn saakka voit ilmoittaa työttömyyspäiviä koko ajan lisää Ansiopäivärahahakemus-lomakkeella. Jos sitten ensimmäisen käsittelyn jälkeen haluat hakea etuutta 4 kalenteriviikon jaksoissa, täytä Muutettava jatkohakemus. Jatkohakemuksen voi tehdä heti, kun hakujakso on kokonaan kulunut, eli jos hakujakso päättyy huomenna, hakemus ei ole tänään täytettävissä.

Yrittäjä, aiotko hakea koronakriisin takia työttömyysturvaa takautuvasti? Tee se tänään - tässä ohjeet

Yrittäjä, aiotko hakea koronakriisin takia työttömyysturvaa takautuvasti? Tee se tänään – tässä ohjeet

Ensimmäinen tärkeä päivämäärä on tänään 15.4. Jos yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi viimeistään tänään, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen takautuvasti ajanjaksolta 16.3.-15.4., jos tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Työmarkkinatukea pitää hakea ennen toimeentulotukeen turvautumista. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Perustoimeentulotukea ennen pitää selvittää oikeus esimerkiksi työttömyysetuuksiin, asumisen tukiin, vanhempainpäivärahoihin ja sairauspäivärahaan.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta saatavan lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.