Työmarkkinatuen määräytyminen

Työmarkkinatuen määräytyminen

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Työttömyysetuuden maksu perustuu työttömyysajan ilmoitukseen, jonka täytät 4 viikon välein joko Kelan asiointipalvelussa tai postittamalla Kelaan paperilomakkeen, jonka nimi on Ilmoitus työttömyysajasta (TT2). Ilmoitat sillä Kelaan päivät, jotka olet ollut työttömänä, töissä tai esimerkiksi työharjoittelussa.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille turvataan korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tämän lain mukaisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yrittäjien työmarkkinatuesta

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yrittäjien työmarkkinatuesta

Päätoimisen työskentelyn päättyminen todetaan ensisijaisesti työnhakijan oman ilmoituksen perusteella. Työnhakijan tulee antaa TE-toimistolle selvitys yrityksen toimialasta ja siitä, miten COVID-19-pandemia ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. Vaihtoehtoisesti työnhakijan tulisi antaa TE-toimistolle selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta, ja tulon vähentymisen tulisi johtua COVID-19-pandemiasta.

Tarkista, koskevatko Kelan etuusmuutokset sinua

Tarkista, koskevatko Kelan etuusmuutokset sinua

Vuoden alussa voimaan astuu lakimuutoksia, jotka vaikuttavat myös Kelan etuuksiin. Lue tästä, miten eläkeläisten, pitkäaikaissairaiden, työttömien, lapsiperheiden ja opiskelijoiden tuet muuttuvat.

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Sinulla on oikeus työttömyyden ajalta ansioon suhteutettuun päivärahaan, jos olet ollut kassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa, maksanut jäsenmaksut koko jäsenyyden ajalta ja täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, työaika saa olla yhdestä tai useammasta työsuhteesta enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta (tai jaksotyössä kuukausipalkan perusteena oleva keskimääräinen työaika enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson aikana).

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Mukaan lasketaan sellaiset kalenteriviikot, joina työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Myös palkan pitää olla työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1236 euroa kuukaudessa.

Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulo

Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.