Työmarkkinaosapuolet englanniksi

Työmarkkinaosapuolet englanniksi

Työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella

Verkoston vision on oltava väline parannetulle eurooppalaiselle PES-yhteistyölle, jonka avulla he voivat suorittaa roolinsa työmarkkinajohtajina, myötävaikuttaa eurooppalaisiin työllisyysstrategioihin, parantaa työmarkkinoiden toimintaa ja integroitumista ja luoda tasapainoisemmat työmarkkinat.

 Ministeri Saarikko ja työmarkkinaosapuolet herättelevät keskustelua työn ja perheen yhteensovittamisesta

Ministeri Saarikko ja työmarkkinaosapuolet herättelevät keskustelua työn ja perheen yhteensovittamisesta

Osapuolet keskustelevat osittaisista ja joustavista järjestelyistä työpaikoilla ja pienten lasten vanhempien osa-aikaisesta paluusta työelämään. Ministeri Saarikon mukaan kaikkien yhteinen tavoite on parhaimmillaan joustavampi työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen.

Yhdenvertaisuus työelämässä, ENARin seminaari 24.6.2011

Yhdenvertaisuus työelämässä, ENARin seminaari 24.6.2011

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työmarkkinaosapuolet ovat tänään aloittaneet keskustelut omasta kilpailukykypaketistaan. Neuvottelut jatkuvat huomenna aamulla yhdeksältä.

Työmarkkinaosapuolet ovat tänään aloittaneet keskustelut omasta kilpailukykypaketistaan. Neuvottelut jatkuvat huomenna aamulla yhdeksältä.

Työehtosopimuksissa on sovittu kattavasti muun muassa työstä maksettavasta vastikkeesta ja työajoista. Suppeassa mielessä paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa työehtosopimuksen perusteella tapahtuvaa työsuhteen ehtoja koskevaa sopimista.

JHL on Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliitto

JHL on Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliitto

Ehdotuksella edistetään parempaa teollisuutta koskevaa eurooppalaista liittoa ja kehotetaan EU: n toimielimiä luomaan mukautuvat poliittiset puitteet kehittyvän rakennusalan ekosysteemin ja sen muutoksen käsittelemiseksi päivittämällä Rakentaminen 2020 -aloitetta. Lisäksi se vakuuttaa jäsenvaltiot varmistamaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan. rakennettua ympäristöä koskevan johdonmukaisen politiikan ja lainsäädännön parantamiseksi Euroopan tasolla.

Putkonen: Hallitus kaipaa ”Lahtista ja konekivääriä”

Putkonen: Hallitus kaipaa ”Lahtista ja konekivääriä”

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiössä Dublinissa 13.11.2007

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiössä Dublinissa 13.11.2007

Työkykyjohtamisesta (disability management) on toivottu välinettä ja jopa yleistä johtamisasennetta osatyökykyisten henkilöiden työhön osallistumisen merkittävässä kasvattamisessa. Ammatillisen kuntoutuksen lainsäädännössä, kuntoutusjärjestelmien työnjaossa ja työterveyshuollon strategisessa kehittämisessä on hahmoteltu mallia, jossa työterveyshuolto ottaa johtovastuun työntekijöiden (työ)terveydestä ja kuntoutukseen ohjaamisesta.

Vinkkejä onnistuneelle tutustumisjaksolle 

On mielenkiintoista verrata edellä mainittuja lukuja myös vapaaehtoisen vakuutustoiminnan takuukorkoihin. Ne eroavat tosin edellä mainituista tuotoista sikäli, että ne ovat nimellisiä, toisin sanoen inflaatio on niissä mukana.

IMF julkaisi raporttinsa Suomen taloudesta

Raportti perustuu IMF:n asiantuntijoiden taloudellisiin analyyseihin. Järjestön asiantuntijaryhmä vieraili marraskuussa Suomessa ja keskusteli viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa.