Työllistymistä edistävät palvelut 2018

Työllistymistä edistävät palvelut 2018

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

13.1 Yleistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllisyydestä

13.1 Yleistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllisyydestä

TE-palvelut arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-palvelut myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen ajan, mutta yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-palvelut seuraa enimmäisajan kulumista.

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu (TYP)

Satakunnan yhteispalvelun Harjavallan toimipisteessä asiakkaiden työntekijätiimi koostuu työvoima-asiantuntijasta, työllistämistoiminnan yksikön edustajasta (työllistämistoiminnan päällikkö/psykiatrinen sairaanhoitaja/sosiaaliohjaaja), aikuissosiaalityöntekijästä, terveydenhoitajasta ja Kelan kuntoutusasioiden asiantuntijasta. Asiakkaiden tiedot kirjataan TYPPIjärjestelmään, johon koko tiimillä on käyttöoikeus. Yhteispalvelua säädellään lailla ja siitä tehdään erillinen sopimus kaupungin kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Työllistymistä tukevien palvelujen tavoitteena on palkkatyö. Pitkään työttömänä olleiden työnhaku-, työllistymis- ja työelämävalmiuksia voidaan parantaa eri tavoin. Tehokkaita toimia ovat muun muassa palkkatuki sekä erilaiset työkokeilujaksot. Ennen kaikkea työllistymistä helpotetaan lisäämällä työpaikkoja, joiden työehdot ovat kohtuulliset.

Riittävää aktiivisuutta on, että 65 maksupäivän jakson aikana täytät jonkin seuraavista edellytyksistä:

Riittävää aktiivisuutta on, että 65 maksupäivän jakson aikana täytät jonkin seuraavista edellytyksistä:

Kohderyhmät: Ensisijaisena kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat nuoret sekä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, joita osallistamalla kehitetään heille tarjottavia palveluita. Opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstö sekä muut nuorisotyötä tekevät, joita koulutetaan Friends-ohjelman ohjaajiksi. Neet-nuoeten parissa toimivat yhteistyökumppanit.

TYP-toimintamalli sovittaa työttömän tarvitsemat palvelut yhteen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (suomenkielinen lyhenne TYP) on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömän palvelutarpeen ja suunnittelevat hänelle tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.