Työllistymistä edistävä palvelu 2018

Työllistymistä edistävä palvelu 2018

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

TE-palvelut arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-palvelut myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen ajan, mutta yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-palvelut seuraa enimmäisajan kulumista.

13.1 Yleistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllisyydestä

13.1 Yleistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllisyydestä

Julkisen vallan on Suomen perustuslain mukaan edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Tämä koskee yhdenvertaisesti myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita ihmisiä.

Työllistämistä edistävien palveluiden tuloksellisuus: esimerkkinä Pirkanmaa

Työllistämistä edistävien palveluiden tuloksellisuus: esimerkkinä Pirkanmaa

Olemme valtakunnallinen TE-hallinnon työllistymistä edistävien palveluiden palvelutuottaja. Meillä on vuosittain yli 8.000 TE-toimiston asiakasta palveluissamme. Pidämme julkisuudessa olevaa vastakkainasettelua yksityisen ja julkisen palveluntuotannon välillä erittäin keinotekoisena, sillä palveluita toteutetaan jo nyt yhteistyössä. Esimerkiksi meidän palveluissa on ollut viimeisen kahden vuoden aikana myös useita satoja Pirkanmaan työllisyyskokeilun asiakkaita.

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu (TYP)

Satakunnan yhteispalvelun Harjavallan toimipisteessä asiakkaiden työntekijätiimi koostuu työvoima-asiantuntijasta, työllistämistoiminnan yksikön edustajasta (työllistämistoiminnan päällikkö/psykiatrinen sairaanhoitaja/sosiaaliohjaaja), aikuissosiaalityöntekijästä, terveydenhoitajasta ja Kelan kuntoutusasioiden asiantuntijasta. Asiakkaiden tiedot kirjataan TYPPIjärjestelmään, johon koko tiimillä on käyttöoikeus. Yhteispalvelua säädellään lailla ja siitä tehdään erillinen sopimus kaupungin kanssa.

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallitus valmistelee tarvittavat toimenpiteet työvoimapalveluiden kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottaminen ja työ- ja elinkeinohallinnon resurssien painottaminen aktivointitoimenpiteisiin. Osana tätä kokonaisuutta yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Milloin työttömyysetuutesi säilyy ennallaan?

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.