Työllistymissuunnitelman teko

Työllistymissuunnitelman teko

Työllistymissuunnitelma – onko siinä mitään järkeä?

Työttömyytesi aikana kontaktoimme sinut kolmen kuukauden välein. Tässä yhteydessä suunnitelmasi päivitetään. TE-toimisto voi järjestää henkilökohtaisen haastattelun esimerkiksi kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Työnhakusi alkaessa tai muutoin niin arvioidessamme sinulle saatetaan myös avata mahdollisuus laatia itse suunnitelmaehdotus.

Oman työllistymissuunnitelman kirjoittaminen itse?

Oman työllistymissuunnitelman kirjoittaminen itse?

Virkailija voi kuitenkin virkaloisen kierossa mielessään ujuttaa ne suunnitelmaan, jonka sitten sinä allekirjoituksella hyväksyt. Pidä siis huolta että kaikki mitä suunnitelmassa lukee on sellaista mitä haluat tapahtuvan, eikä virkaloisen unelmahöttöä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Asiakas voi ottaa tukihenkilön mukaan aktivointisuunnitelman tekemiseen. Tukihenkilö voi olla esimerkiksi lähiomainen, työttömien yhdistyksen tukihenkilö tai päihde- tai mielenterveysyksikön työntekijä.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työntekijällä, jonka työnantaja on irtisanonut taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä, on oikeus palkalliseen vapaaseen irtisanomisaikana hakiessaan töitä, osallistuessaan työllistymissuunnitelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin. Vapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan (5 – 20 päivää). Vapaasta ei saa aiheutua merkittävää haittaa yritykselle ja siitä on ilmoitettava työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista.

Lisäjousto ei tee pahaa työttömyysturvalle

Lisäjousto ei tee pahaa työttömyysturvalle

Valtiovarainministeriö katsoo, että varsinkin ikääntyneiden työllistämisessä on potentiaalia. Suurin ero naapurimaa Ruotsin ja Suomen välillä on yli 55-vuotiaiden työllisyydessä. Vuonna 2019 Ruotsissa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli peräti 11 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa. Ministeriö laskee, että työllisyys voisi nousta 30 000:lla, jos ikääntyneet pysyisivät Suomessa pidempään töissä.

Aktivointi- ja työllistymissuunnitelmien laadinta

Aktivointi- ja työllistymissuunnitelmien laadinta

Tuleva muutos, jolla poistettaisiin em. lakipykälän luettelosta ulkomaanmatka, siis käytännössä mahdollistaisi kontrolloimattoman toisessa maassa oleskelun ja samanaikaisen työttömyysetuuden saamisen (olettaen, ettei henkilö tee tai jätä tekemättä jotain muuta, josta seuraa työttömyysturvaoikeuden menetys).

Paikallisesti vaikuttava tutkimus on myös kansainvälistä

Paikallisesti vaikuttava tutkimus on myös kansainvälistä

Esillä on ollut niin Työvoima- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) hankalaksi koettu heinäkuinen sähköisten palvelujen uudistus kuin työhaluttomuuskin, kun ”ideologiseksi työttömäksi” itseään kutsuvan Ossi Nymanin kirja Röyhkeys syksyllä ilmestyi. 19.12.2017 eduskunta hyväksyi 2018 alussa voimaan tulleen ns. työttömyysturvan aktiivimallin, jonka purkamiseksi kansalaisadressi keräsi viikossa yli 60 000 kannatusilmoitusta.

Ammatillisen koulutuksen opettajien osaamisen kehittämiseen 4,5 miljoonaa euroa

Penninvenyttämisen Ahonen kertoo oppineensa jo Kaakkois-Aasiassa, jossa hän vietti runsaat kaksitoista vuotta. Suomeen palaamisestaan asti kahdeksan vuotta sitten hän on ollut työttömänä Espoossa. Pari ensimmäistä vuotta kului asuntolassa. Hänellä on edelleen velkoja ulosotossa.

Vi fattar besluten för september inom augusti månad

Vi på regionförvaltningsverken följer med utvecklingen av epidemiläget och meddelar besluten för september månad enligt läget och anvisningar från social- och hälsovårdsministeriet. Besluten kommer att fattas under augusti månad, men det finns tyvärr ännu inget exakt datum.