Työllistymissuunnitelma laki

Työllistymissuunnitelma laki

Väliaikainen lakimuutos: työnhaun alkaessa palvelutarvetta koskeviin kysymyksiin vastaaminen tai työllistymissuunnitelman päivittäminen on vapaaehtoista

Talouden kasvun, korkean työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi valtio edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman tarjontaa yhdessä kuntien, työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja muiden työnantajien sekä kansalaisten kanssa.

Työllistymissuunnitelman tekemättä jättäneille takautuva oikeus työttömyysturvaan

Työllistymissuunnitelman tekemättä jättäneille takautuva oikeus työttömyysturvaan

Työttömyyden alkaessa on ilmoittauduttava TE-toimistoon. Tavallisesti ilmoittautumisen osana laaditaan työllistymissuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi. Jos suunnitelma jää tekemättä tai henkilö ei ilmoittautumisen yhteydessä anna riittäviä tietoja, työnhaku ja oikeus työttömyysturvaan voi katketa.

Kotoutumissuunitelma vai työllistymissuunnitelma?

Kotoutumissuunitelma vai työllistymissuunnitelma?

Tarkista, koskeeko takautuva oikeus sinua. Jos työnhaussasi on ollut katkos 16. maaliskuuta jälkeen siksi, ettet ole antanut riittäviä tietoja tai laatinut suunnitelmaa, ole yhteydessä TE-toimistoon tarkistaaksesi oikeutesi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Asiakas voi ottaa tukihenkilön mukaan aktivointisuunnitelman tekemiseen. Tukihenkilö voi olla esimerkiksi lähiomainen, työttömien yhdistyksen tukihenkilö tai päihde- tai mielenterveysyksikön työntekijä.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) huomiota velvollisuuteen järjestää työnhakijan ensimmäinen haastattelu ja laatia työllistymissuunnitelma laissa säädetyssä määräajassa. Lisäksi hän kiinnitti TE-toimiston huomiota tiedusteluihin vastaamiseen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.

Työttömyysturvan aktiivimallin purkaminen - Kysymyksiä ja vastauksia

Työttömyysturvan aktiivimallin purkaminen – Kysymyksiä ja vastauksia

Tämä verkkokoulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka edistävät ja tukevat ihmisten työkykyä. Verkkokoulutus on tuotettu osana Osatyökykyisille tie työelämään, OTE-kärkihanketta. Sisältöä ja toteutusta ovat koordinoineet Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

TE-toimisto tai kunta varaa asiakaskriteerit täyttävälle asiakkaalle ajan suunnitelman tekemiseen.  Myös asiakas itse voi olla yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan monialaiseen yhteispalvelu Askeleeseen.  Myös Kela voi suositella asiakkaalle em. palveluun hakeutumista.

Aktiivimalli – työttömien omatoimisen työnhaun tulevaisuus

Aktiivimalli on ollut monen keskustelun keskiössä. Monimutkaisuutensa vuoksi malli on herättänyt huolta. Työttömyysturvan aktiivimalli on osa hallituksen työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämisen kärkihanketta ja se astui voimaan vuoden 2018 alussa. Mallin mukaan työttömän on kolmen kuukauden ajanjaksolla:

Muutosturva tukee työnhakijaa irtisanomistilanteissa

YT-neuvotteluissa keskustellaan irtisanomisiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamiseen mahdollisesti johtavista syistä, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Neuvottelut on käytävä niin aikaisessa vaiheessa, että työntekijät voivat todella neuvotella asiasta ja vaikuttaa mahdollisiin irtisanomisiin. Lomautusohjeet ja tieto muutosturvasta ovat tärkeitä, jos niitä tarvitaan neuvottelujen päätteeksi.