Työllistymissuunnitelma karenssi

Työllistymissuunnitelma karenssi

Ilmoituksen unohtuminen ei yksinään aiheuta karenssia – Näistä syistä te-toimisto voi asettaa työnhakijan karenssiin, ja näin sen voi välttää

Työstä kieltäytymiseen perustuva karenssi alkaa 30 päivän kuluttua kieltäytymisestä. Siitä aiheutuvan taloudellisen haitan voi välttää etsimällä uuden työpaikan ennen korvauksettoman määräajan alkamista.

Menevätkö aktiivimallit ja karenssit jo sekaisin? Tässä 8 vastausta aktiivimalli kakkosen herättämiin kysymyksiin

Menevätkö aktiivimallit ja karenssit jo sekaisin? Tässä 8 vastausta aktiivimalli kakkosen herättämiin kysymyksiin

Omatoimisen työnhaun mallin kulmakivenä on työnhakijalle laadittava työllistymissuunnitelma. Siinä määritellään, kuinka monta työmahdollisuutta työttömän on haettava kuukaudessa välttyäkseen rangaistuksilta.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Kun jäät ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomautetuksi, maksetaan työttömyyspäivärahaa viittä työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa aina vasta omavastuuajan jälkeen riippumatta siitä, miksi olet jäänyt työttömäksi. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Nyt tulee Sanna Marinin hallitukselta iso muutos – työttömyystukea nostava voi kieltäytyä tarjotuista töistä vailla pelkoa rangaistuksesta

Esimerkiksi pääministeri Antti Rinne (sd) ei halua puhua työttömien työllistämistoimien yhteydessä lainkaan kepistä tai pakosta, vaikka työministeri Timo Harakka (sd) tosin muistutti Talouselämän (24.8.) haastattelussa, että työttömien motivoinnissa on myös keppi on aina käden ulottuvilla.

Kuva: Työtön, näin täysin karenssit ovat muuttumassa – Lindström tarkensi, mitä ”aktiivimalli 2” tarkoittaa

Kuva: Työtön, näin täysin karenssit ovat muuttumassa – Lindström tarkensi, mitä ”aktiivimalli 2” tarkoittaa

Saadaksesi työttömyysetuutta, työnhakusi tulee olla voimassa ja sinun tulee hakea kokoaikatyötä koko työttömyyden ajan (ruksi oikeaan kohtaan). Tiedot työnhaustasi ja avoimista tehtävistä voit aina tarkistaa Oma asiointi henkilöasiakkaalle -palvelukanavan etusivulta.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

– Haastatteluista on enemmän hyötyä kuin haittaa. Sitä kautta on mahdollisuus päästä te-toimiston palveluiden piiriin ja pysyy käsitys, mikä työttömän tilanne on, sanoo Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski USU:lle.

Työttömien määräaikaishaastattelut ovat vaikuttaneet karenssien määrään ja toimeentulotuen tarpeeseen

Samaan aikaan perustoimeentulotuen Kela-siirron kanssa eli vuoden 2017 alussa tuli voimaan uudistus, jolla säädettiin TE-palveluille velvoite haastatella kaikki työttömät työnhakijat kolmen kuukauden välein ja arvioida asiakkaan työllistymissuunnitelman toteuttamista sekä tarkistaa suunnitelma. Haastatteluprosessi asettaa myös asiakkaalle erilaisia velvollisuuksia. Niistä huolehtimatta jättäminen katsotaan työvoimapoliittisesti moitittavaksi menettelyksi, joka johtaa työttömyysturvan korvauksettomaan määräaikaan eli niin sanottuun karenssiin.

Aktiivimalli – työttömien omatoimisen työnhaun tulevaisuus

4) joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset ovat saamassa jatkoa

Tavallisesti suuri osa TE-toimiston suunnitelmista ja palveluista on velvoittavia, eli niiden noudattamatta jättäminen johtaa työttömyysturvaoikeuden menettämiseen. Väliaikaisen lain myötä oikeus työttömyysturvaan on säilynyt poikkeuksellisesti myös seuraavissa tilanteissa: