Työlinja työttömyysturva

Työlinja työttömyysturva

Työttömyysturva määräaikaisen työn jälkeen

Päättyykö työsi kesän alkaessa tai heinäkuun lopussa? Työttömyyspäiväraha voi turvata toimeentuloasi silloin kun ansiotulo on keskeytynyt. Muista kuitenkin varautua käsittelyaikaan. Lisätietoja ansiopäivärahan edellytyksistä ja esimerkiksi hakemukseen tarvittavista liitteistä saat Opettajien Työttömyyskassan kotisivuilta osoitteesta www.opetk.fi. Kotisivuiltamme on myös linkki sähköiseen ansiopäivärahan hakemisen palveluun, Openettiin. Kesäkuukausien jäsenmaksua koskevissa asioissa sinua auttaa puolestaan OAJ:n jäsenrekisteri (www.oaj.fi).

Opinnot voi rahoittaa ansiosidonnaisella päivärahalla

Opinnot voi rahoittaa ansiosidonnaisella päivärahalla

Suomessa astui 1.1.2013 voimaan nuorisotakuu, joka takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Sama koskee alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita.

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Joukko SAK:n asiantuntijoita on huolestunut Suomen sosiaaliturvasta ja sen legitimiteetistä ja laatinut pamfletin Työlinjalla. Kirjoituksia työstä ja sosiaaliturvasta.

Itsensä työllistäjien työttömyysturvaan haetaan selkeyttä ja kannustavuutta

Itsensä työllistäjien työttömyysturvaan haetaan selkeyttä ja kannustavuutta

Toimeksianto hakee konkreettisia vastauksia siihen, miten itsensä työllistävä voisi joustavasti liikkua palkkatyön ja yrittäjyyden välillä työttömyysturvansa kärsimättä. Toiveena esimerkiksi on, että työtön voisi aloittaa sivutoimisen yritystoiminnan nykyistä sujuvammin.

Oppositio: Hallituksen työlinja ei ole uskottava

Oppositio: Hallituksen työlinja ei ole uskottava

Willkommen bei der besten Auswahl an Online-Casinos für 2020. Wir haben eine Liste mit den besten Willkommensangeboten von mehr als 250 Casinos zusammengestellt. Wir haben sorgfältig diejenigen ausgewählt, die unseren hohen Kriterien entsprechen.

Työlinja ruokki Ruotsin oikeistopopulismia

Työlinja ruokki Ruotsin oikeistopopulismia

Useimmissa hakukohteissa on myös pääsykokeet, jotka edellyttävät valmistautumista (esimerkiksi pääsykokeisiin luettavan aineiston omaksumista), mutta aineistokokeita (kokeessa jaettava aineisto ja tehtävänanto) käytetään myös.

Työn tarjontaa hyvinvoinnin kustannuksella?

Työn tarjontaa hyvinvoinnin kustannuksella?

Kannattaa myös tutustua työ- ja elinkeinotoimistojen te-palvelut.fi-sivustoon. Työlinja-palvelu taas tarjoaa neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä asioissa  Lisäksi Työlinjasta saa tietoa työttömyysturvasta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista sekä työ- ja elinkeinotoimiston palveluista.

Viitanen: Suomi työlinjalle – Hallituksen leikkauspolitiikka syö kasvun edellytykset

SDP jätti vastalauseen valtiovarainvaliokunnan mietintöön hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta. SDP edellyttää, että hallitus muuttaa talouspolitiikan suuntaa ja tarkistaa peruslinjaansa enemmän kasvua ja työllisyyttä tukevaksi.

Heikki Hiilamo ja Juhana Vartiainen: Työlinjalla köyhyyttä vastaan

Julkisessa keskustelussa asetetaan usein ekonomistit ja sosiaalipoliitikot vastakkain. Lähestymistavat ovat erilaisia, mutta tavoitteet ja keinot voivat olla yhteisiä. Tavoitteemme on hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja keinomme sen rahoittaminen työtä tekemällä eli korkean työllisyysasteen avulla. Emme kykene rahoittamaan Suomen nykyisiä hyvinvointipalveluita ja tulonsiirtoja väestön ikääntyessä ellemme saa talouteen enemmän työtunteja.