Työkokeilu työaika

Työkokeilu työaika

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus työkokeilun järjestämiseen

TE-toimisto arvioi, voiko työkokeilusta koitua sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua. Kilpailun vääristyminen estää työkokeilun järjestämisen.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työkokeilu voi liittyä suunnittelemaasi alaan tai sitä voidaan käyttää myös silloin jos tulevasta alasta ei vielä ole tietoa. Tällöin työkokeilu on mahdollista järjestää esimerkiksi työpajoilla, missä voidaan kokeilla eri tyyppisiä työtehtäviä.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilu voidaan järjestää kunnalla 12 kuukaudeksi, mutta samaa työtehtävää voi kokeilla kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Työkokeilun aikana ja pohjalta mietitään seuraavat askeleet

Työkokeilun aikana ja pohjalta mietitään seuraavat askeleet

Joudun menemään työkokeiluun, koska oman alan töitä ei löydy ja muille aloille ei ole pätevyyttä. Tänään juttelin te-toimiston työntekijän kanssa asiasta. Netissä sanotaan selvästi, että päivittäinen työaika voi olla 4-8 tuntia. Tämä virkailija sanoi, että minimi olisi kuusi tuntia ja neljän tunnin päivät ovat vain kuntoutujille. Miksi tätä ei sitten kerrota suoraan netissä? Olisin halunnut tehdä 4-5 tunnin päiviä. Yrittikö tuo virkailija huijata minua vai onko käytäntö muuttunut? Ja kai työpäivien määrän viikossa voi päättää itse?

Innomarin ammatillisen kuntoutuksen palvelut

Innomarin ammatillisen kuntoutuksen palvelut

Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä. Jos kokeiltavissa tehtävissä tehdään tyypillisesti vuoro- tai viikonlopputyötä, voi työaika ajoittua myös näiden aikoihin.

Yrittäjän elinkeinotuki - apuvälineellä lisää työvuosia

Yrittäjän elinkeinotuki – apuvälineellä lisää työvuosia

Mikäli entinen työsuhteesi on päättynyt tai työnantajasi ei pysty tarjoamaan terveydentilaasi soveltuvia tehtäviä, työkokeilu voidaan toteuttaa myös koulutukseksi tai työhistoriasi mahdollistamassa uudessa työpaikassa.

Osittainen työhönpaluu tai työkokeilu työhön palaamisen tukena

Osittainen työhönpaluu tai työkokeilu työhön palaamisen tukena

Työkokeilu ei ole työsuhde. Kokeilun aikana työnhakijalla säilyy päivärahamahdollisuus Kelalta tai omasta työttömyyskassastaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada harkinnanvaraista kulukorvausta toteutuneilta työkokeilupäiviltä.

Kuntoutussuunnitelma lähtee kuntoutettavan tarpeista

Työeläkelaitokset järjestävät ja tukevat ammatillista kuntoutusta eli työeläkekuntoutusta. Työeläkekuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, uudelleen koulutusta tai kurssitusta, työhönvalmennusta tai vaikkapa elinkeinotukea. Ammatillista kuntoutusta tuetaan myös yrittäjälle.

Työtä muokkaamalla räätälöidään työ työntekijän työkyvylle sopivaksi

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Oppisopimustoimisto ei välitä oppisopimustyöpaikkoja, mutta antaa ohjausta ja neuvontaa työnhakuun liittyen. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään työskennellen.