Työkokeilu palkka 2017

Työkokeilu palkka 2017

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus työkokeilun järjestämiseen

TE-toimisto arvioi, voiko työkokeilusta koitua sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua. Kilpailun vääristyminen estää työkokeilun järjestämisen.

Tatuointiliike muuttuu nopeasti kansainväliseksi graafisen suunnittelun toimistoksi – koronakriisi saa yritykset kehittämään toimintojaan

Tatuointiliike muuttuu nopeasti kansainväliseksi graafisen suunnittelun toimistoksi – koronakriisi saa yritykset kehittämään toimintojaan

Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet, kuten työkokeilut, eivät aina onnistu. Tämän tietää tamperelainen Hanna Harri, 36. Hän valmistui vuonna 2007 hopeasepänalan artesaaniksi, eikä saanut alansa töitä. Harri on aina toivonut työllistyvänsä.

”Palkka” 9 €/päivä: Onko tämä työkokeilu apua vai orjatyötä?

”Palkka” 9 €/päivä: Onko tämä työkokeilu apua vai orjatyötä?

Palkkatuki- ja työkokeilukäytännöt tiukentuivat vuoden 2018 alusta lähtien. Palkkatukimäärärahoja on jaossa entistä vähemmän ja siksi myös palkkatukien myöntämiskriteerit ovat kiristyneet.

4 § Eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtava sairaus

4 § Eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtava sairaus

Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada virka-/työvapaata (sai­rauslomaa), jos hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt hoitamasta virkaansa/työtään.

Työkokeilua käytetään hyväksi – Yle: Turvapaikanhakijat kuukausia töissä ilman palkkaa

Työkokeilua käytetään hyväksi – Yle: Turvapaikanhakijat kuukausia töissä ilman palkkaa

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat esittäneet kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessaan, että työttömyysturvan taso määräytyisi työpaikalla tehtyä ns. selviytymissopimusta edeltävän tason mukaan. Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain muuttamista kilpailukykysopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

Yrittäjän elinkeinotuki - apuvälineellä lisää työvuosia

Yrittäjän elinkeinotuki – apuvälineellä lisää työvuosia

Mikäli entinen työsuhteesi on päättynyt tai työnantajasi ei pysty tarjoamaan terveydentilaasi soveltuvia tehtäviä, työkokeilu voidaan toteuttaa myös koulutukseksi tai työhistoriasi mahdollistamassa uudessa työpaikassa.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus voi sopia sinulle, jos tarvitset sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Valmentaja voi myös tukea sinua työllistymään työntekijänä tai yrittäjänä.

Kirkko, työ ja työttömyys. Työryhmän raportti ja toimenpide-esitykset

Työryhmä järjesti 15.6.2016 prosessin avoimen avajaistilaisuuden ja osa puheenvuoroista julkaistiin Kytkin-lehdessä (www.kytkin.fi) kesäkuussa 2016. Työskentelyn aikana on konsultoitu muun muassa seuraavia tahoja: Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto, Kirkon alan ammattiyhdistyksiä, Kirkon työmarkkinalaitos, Työ ja elinkeinoministeriö (TEM) ja yksittäiset seurakunnat. Keskusteluja on käyty lukuisien asiantuntijoiden kanssa.

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Kun työnantaja voi ottaa työntekijän työpanoksen palkatta ja sen lisäksi yhteiskunta maksaa korvaukset työttömän vastaanottamisesta, niin tämä todellakin on sellainen saavutettu etu, josta ei taatusti tahdota luopua vaan tätä vaaditaan yhä röyhkeämmin lisää, koska jokainen palkaton työntekijä tarkoittaa työnantajalle ansaitsematonta lisätuloa.