Työkokeilu kulukorvaus

Työkokeilu kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa päivässä enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Kulukorvaus on 18 euroa päivässä, jos palvelu toteutetaan työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Kulukorvaus on 18 euroa myös silloin, kun palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu kustannuksia majoituksesta.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Kuntoutustuen jatkohakemuksen kulukorvaukset

Kuntoutustuen jatkohakemuksen kulukorvaukset

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi. Voit siis esimerkiksi saattaa loppuun kesken jääneet opinnot. Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä, sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa.

Ansiopäiväraha työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Ansiopäiväraha työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, ilmoita poissaolosta hakemuksessasi. Ilmoita myös poissaolon syy. Jos olet poissa palvelusta hyväksyttävästä syystä, voit saada ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta poissaolopäiviltä.

Suositukset kuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä ja kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta

Suositukset kuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä ja kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta

Työeläkevakuuttajat TELA ry on lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö. Perustehtävämme on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen.

TE-palvelujen kankeus voi jumiuttaa kehitysvammaisen henkilön työkokeilun

Työkokeilu, kulukorvaus, palkkatuki ja monet muut tuella työllistämisen termit muodostavat sekavan käsiteviidakon niille, jotka eivät toimi työllistämisasioiden parissa säännöllisesti. Myös työhönvalmentajilta vaaditaan paljon, kun he toimivat eri palvelujen kentällä valmennettavaansa ymmärrettävästi ohjaten sekä myös työnantajille termistöä suomentaen ja eri tukimuotojen sisältöjä avaten.

Tutustu tarkemmin etuuksiin, mitä voit saada kuntoutuksen aikana

Työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan edistämiseksi valtion tulee huolehtia työ-, talous-, elinkeino-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan yhteensovittamisesta ja tasoittaa toimillaan suhdannevaihteluita.