Työhyvinvointi ja turvallisuus lähihoitaja

Työhyvinvointi ja turvallisuus lähihoitaja

Esimiesten ja työnantajien rooli työhyvinvoinnissa

Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä, ja sitä tekevät ammattitaitoiset työntekijät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät terveinä ja työkykyisinä koko työuran ajan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Hyvinvointi syntyy työn arjessa ja on osa johtamista

Hyvinvointi syntyy työn arjessa ja on osa johtamista

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Hoitajat kuulevat samat jutut yhä uudelleen

Hoitajat kuulevat samat jutut yhä uudelleen

  • Pidä ensisijaisesti itsestäsi hyvää huolta, jotta jaksat hoitaa muita.
  • Työpaikalla riittää, että olet ystävällinen muita kohtaan ja teet perustyösi.
  • Opettele rajaamaan työmäärää ja sanomaan ei muulle kuin perustyöllesi.
  • Työasioita ei pidä miettiä vapaa-aikana, vaan silloin palaudutaan työstä ja nautitaan elämästä.
  • Työterveyshuollon palveluita tulee osata käyttää jo ennaltaehkäisevästi hyväkseen.
Psykososiaalinen kuormitus - Työntekijälle

Psykososiaalinen kuormitus – Työntekijälle

Sopiva kuormitus työpaikalla edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi kuitenkin ilmetä missä tahansa työpaikassa, ja se voi vaikuttaa haitallisesti keneen tahansa työntekijään.

Kuormitus uhkaa työhyvinvointia sote-alalla

Kuormitus uhkaa työhyvinvointia sote-alalla

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Työpahoinvointi – Entä kun ei enää jaksa?

Voitko Sinä hyvin työssäsi? Työhyvinvointi tarkoittaa työn, sen mielekkyyden, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin muodostamaa kokonaisuutta. Työhyvinvointia on todettu nostavan niin työyhteisön ilmapiiri, ammattitaito kuin motivoiva johtaminenkin.

Vuorotyö, kuormittavuus ja väkivallan uhka työhyvinvoinnin haasteina

Työhyvinvointi rakentuu monesta palasta ja muodostaa hyvin vahvan, suuren kokonaisuuden. Työssään hyvin jaksava ihminen tekee työnsä turvallisesti ja tuottavasti, on motivoitunut ja kokee työnsä mielekkäänä, palkitsevana ja omaa osaamistaan vastaavana. Työhyvinvointia kehittävät työntekijän kanssa osaltaan työnantaja, työterveyshuolto, luottamusmiehet ja työsuojeluhenkilöstö.