Työhyvinvointi hoitotyössä

Työhyvinvointi hoitotyössä

Esimiesten ja työnantajien rooli työhyvinvoinnissa

Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä, ja sitä tekevät ammattitaitoiset työntekijät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät terveinä ja työkykyisinä koko työuran ajan.

Hoitajat kuulevat samat jutut yhä uudelleen

Hoitajat kuulevat samat jutut yhä uudelleen

  • Pidä ensisijaisesti itsestäsi hyvää huolta, jotta jaksat hoitaa muita.
  • Työpaikalla riittää, että olet ystävällinen muita kohtaan ja teet perustyösi.
  • Opettele rajaamaan työmäärää ja sanomaan ei muulle kuin perustyöllesi.
  • Työasioita ei pidä miettiä vapaa-aikana, vaan silloin palaudutaan työstä ja nautitaan elämästä.
  • Työterveyshuollon palveluita tulee osata käyttää jo ennaltaehkäisevästi hyväkseen.

Aivotyö toimivaksi hoitotyössä -kampanjan päätöswebinaarin tallenne

Aivotyö toimivaksi hoitotyössä -kampanjan päätöswebinaarin tallenne

Hoitajien ja lääkäreiden työn luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat suuria. Terveydenhuollon työtehtävissä on myös paljon keskeytyksiä ja useita samanaikaisia tehtäviä. Nämä ovat kognitiivisia kuormitustekijöitä, jotka heikentävät työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. Löydät tältä sivulta hyviä käytäntöjä, työkaluja ja vinkkejä siihen, miten aivotyö saadaan toimivaksi hoitotyössä.

Turvallisuus, osaaminen ja työhyvinvointi hoitotyössä

Turvallisuus, osaaminen ja työhyvinvointi hoitotyössä

Jos arvoja ei ole määritelty, määritelkää yhdessä ne päämäärät, joita työyhteisössänne ja työssänne haluatte saavuttaa. Avaa arvot työyhteisössä ja rohkaise työntekijöitä arvokeskusteluun. Ole itse esimerkkinä ja arvojenne mittainen. Esimiehenä sinulla on vastuu kollegiaalisuutta tukevien rakenteiden luomisesta, millä on suuri vaikutus yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

”Toimintoja moukaroidaan lekalla ja Mehiläinen kerää voitot” – Tehyn lakimies löylyttää Päijät-Hämeen jättisopimusta

”Toimintoja moukaroidaan lekalla ja Mehiläinen kerää voitot” – Tehyn lakimies löylyttää Päijät-Hämeen jättisopimusta

Yrityksen työterveyshuolto osallistuu vaarojen tunnistamiseen sekä riskien, kuormitusten ja altistusten kartoittamiseen ja arviointiin. Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, terveystarkastusten tekemiseksi ja ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi. Työterveyshuolto antaa tietoja ja neuvontaa terveyden ja työkyvyn edistämisestä ja ylläpitämisestä.

Hoitajien työhyvinvointi on lapsenkengissä

Hoitajien työhyvinvointi on lapsenkengissä

Hoitoalan työssä työntekijälle on tärkeää sen merkityksellisyys. Vuodesta toiseen henkilöstökyselyissä toistuvat silti samat teemat. Kiitoksia tehdystä työstä jaetaan nihkeästi ja työpaikkaväkivallan luvut ovat aikamoiset. Moni ottaa siis oikeuden omiin käsiinsä työpaikalla ja tulee naama viivana tervehtimättä puukottamaan työkavereita selkään. Se ei ole oikein. Töihin ei tulla purkamaan kiukkua muihin.

Vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä enemmän sitoutuneisuutta hoitotyöhön

Vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä enemmän sitoutuneisuutta hoitotyöhön

Aikana, jolloin hoitajat vaihtavat työpaikkaa tiuhaan ja siirtyvät hoitoalalta muille aloille, on pysähdyttävä pohtimaan työntekijöitä työyhteisöihin sitouttavia toimenpiteitä. Yksi sitouttamisen keino on yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, jossa työntekijä pääsee suoraan vaikuttamaan työvuoroihinsa ja työn ja oman elämän yhdistäminen helpottuu. Arvioin seuraavassa Helsingin kotihoidon työyhteisössä toteutettua yhteisöllisen työvuorosuunnittelun käyttöönottoa ja työntekijöiden kokemuksia siitä. 

Työhyvinvoinnin edistäminen on työyhteisöjen yhteinen asia

Hoitotyössä ratkaisukeskeinen ajattelutapa on oleellisessa osassa työssä viihtymistä ja työhyvinvointia. Se, että työntekijä näkee työn muutostilanteissa ennemmin ratkaisun kuin ongelman, auttaa ylläpitämään ja edistämään niin asiakkaan mielekkään arjen toteutumista kuin omaa työhyvinvointia. Ajattelutapa antaa eväitä myös oman arjen hallintaan.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Sosiaali- ja terveystoimessa tarvitaan lähijohtajia varmistamaan alan työhyvinvointi, potilasturvallisuus ja laadukas toiminta

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä lähes 70 prosenttia on hoitotyöntekijöitä. Erityisesti tämän ammattikunnan työssä jaksaminen on ollut julkisuudessa esillä paljon viime aikoina. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) muistuttaa, että monien tutkimusten mukaan erityisesti lähijohtajien, kuten osastonhoitajien, toiminnalla on keskeinen merkitys koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnan sujuvuuteen.