Työhöntulo terveystarkastus

Työhöntulo terveystarkastus

Lakisääteiset ja muut terveystarkastukset työkyvyn tukena

Työterveyshuollon on tehtävä terveystarkastus, jos on perusteltua syytä epäillä työstä aiheutuvan vaaraa työntekijän terveydelle esimerkiksi yksipuolisen fyysisen kuormittumisen tai psykososiaalisen ylikuormittumisen vuoksi. Terveystarkastuksilla voidaan tukea myös päihdeongelmien ehkäisyä ja varhaista tunnistamista sekä hoidon tai tuen piiriin ohjaamista.

Työhönsijoitustarkastus tukee tervettä työuraa

Työhönsijoitustarkastus tukee tervettä työuraa

Työsuhteen alussa tehtävien terveystarkastusten nimet ovat alkutarkastus ja työhöntulotarkastus, josta vaihtoehtoisesti käytetään myös nimeä työhönsijoitustarkastus. Alkutarkastus on lakisääteinen ja se tehdään eritystä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. Työhöntulo- tai työhönsijoitustarkastus on puolestaan vapaaehtoinen, ja se tehdään sovittaessa muissa kuin erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa töissä – esimerkiksi toimistoympäristössä työskentelevälle.

Tunnetko työterveyshuoltosi? Selvitä nämä asiat

Tunnetko työterveyshuoltosi? Selvitä nämä asiat

Terveystarkastuksia tulee tehdä työtä aloitettaessa sekä määrävälein sen kestäessä, kun työstä voi aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa. Tarkoituksena on ehkäistä mahdollinen työstä aiheutuva haitta terveydelle.

Osa 3: Tunnustele työyhteisön hyvinvointia säännöllisesti

Osa 3: Tunnustele työyhteisön hyvinvointia säännöllisesti

On kuitenkin mahdollista, että huumetestiä ei tarvitse tehdä työhöntulotarkastuksen yhteydessä. Lain vaatimien edellytysten täyttyessä työnantaja voi pyytää työnhakijalta huumetestin tuloksia tietyissä tilanteissa. Siitä huolimatta työnantaja osoittaa työntekijälle ammattihenkilön tai laboratorion, jossa huumetesti tehdään. Huumetesti voidaan siispä sisällyttää työhöntulotarkastukseen tai työnantaja voi vaatia sitä erikseen, mutta työntekijän on kuitenkin tiedettävä siitä ja suostuttava huumetestin tekemiseen.

Työhöntulo terveystarkastus ja neurologinen sairaus. Onko pakko kertoa?

Työhöntulo terveystarkastus ja neurologinen sairaus. Onko pakko kertoa?

Jos sairaus on diagnosoitu jo neljä vuotta sitten, eikä ole vaikuttanut mun elämään mitenkään ja ennuste on hyvä. Eli tuskin tulee kummemmin vaikuttamaan myöhemminkään. Lääkkeet on hyvät ja sairaus on sieltä kaikkein lievimmästä päästä näitä neurologisia sairauksia.

Terveystarkastukset ovat pakollisia vaaraa aiheuttavissa töissä

Terveystarkastukset ovat pakollisia vaaraa aiheuttavissa töissä

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta koulutuksesta, 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista riittävistä tiedoista ja 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisen periaatteista.

Työntekijän lääkärikäynnit – ovatko työaikaa, maksetaanko palkkaa?

Työntekijän lääkärikäynnit – ovatko työaikaa, maksetaanko palkkaa?

Pääsääntöisesti työnantaja voi ohjeistaa, että työntekijän tulee varata lääkärin vastaanottoaika työajan ulkopuolelle tai vapaapäivälle. Tavallisesti työntekijä voi varata työajalle osuvan vastaanottoajan vain, jos se ei ole kohtuullisen ajan (noin viikon) kuluessa saatavissa työajan ulkopuolella. Työntekijän voidaan edellyttää esittävän selvityksen siitä, ettei hän ole voinut saada vastaanottoaikaa työajan ulkopuolelle. Lisäksi selvitys voidaan edellyttää siitä, kuinka kauan lääkärintarkastus kohtuullisine matka- ja odotusaikoineen kesti.

AITO suomalainen työterveyshuollon ammattilainen

Varaa aika työterveyteen kätevästi netin kautta. Työterveyssopimuksesi mukaan voit varata aikoja työterveyshoitajalle tai -lääkärille. Ajanvaraus tunnistaa työterveyssopimuksesi ja tarjoaa vain sopimuksen mukaisia aikoja.

Muista etätöissä ergonomia ja taukoliikunta

Työterveyshuollon palveluiden tavoitteena on työntekijöiden työterveyden ja -hyvinvoinnin tukeminen, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.