Työelämän lait

Työelämän lait

Työlainsäädännön valmistelu ja uudistaminen

Työelämän lait on toimiva ratkaisu kaiken kokoisille organisaatioille. Hinta määräytyy organisaation henkilömäärän mukaan. Palvelun saat käyttöön vaivattomasti – halutessasi myös ilman käyttäjätunnuksia.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset työelämän tietosuojasta

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset työelämän tietosuojasta

Työlainsäädäntö luo pohjan työntekijän asemalle, oikeuksille ja velvollisuuksille sekä työehdoille. Keskeisimpiä tällaisia lakeja ovat esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki sekä virkasuhteita koskevat lait.

Toiminta - Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Toiminta – Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Tälle sivulle on listattu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Mikäli haluat tutustua jotakin tiettyä aihetta koskeviin säädöksiin, säädöslinkkejä on koottu myös aihekohtaisten sivujen Lainsäädäntö-osioihin.

Työlainsäädäntö koostuu useista laeista, joilla säännellään työsuhteen ehtoja.

Työlainsäädäntö koostuu useista laeista, joilla säännellään työsuhteen ehtoja.

Joistakin käytännöistä, kuten etätyöstä, on sovittu Euroopan unionissa puitesopimuksilla. Sopimusosapuolina näissä Euroopan laajuisissa sopimuksissa ovat työnantajien eurooppalaiset etujärjestöt CEEP ja BUSINESSEUROPE sekä palkansaajien eurooppalainen yhteenliittymä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY.  KT on CEEPin jäsen.

Akavan työelämätavoitteet – Työn uusi aika: turvaa ja tasapainoa

Akavan työelämätavoitteet – Työn uusi aika: turvaa ja tasapainoa

Akava painottaa työelämän tavoitteessaan, että työelämää ja sen lainsäädäntöä tulee uudistaa vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita. Lainsäädännöstä tulee korjata epäkohtia, jotta se antaa riittävän suojan työntekijöille ja virkasuhteisille sekä joustaa ja tukee tarpeeksi työelämän muutostilanteissa. Monimuotoista työtä tekevien turvaa tulee parantaa. Ohjelma on hyväksytty huhtikuussa 2018.

Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

Aalto-yliopiston verkkosivustot pyytävät evästeiden asettamista laitteellesi. Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoa sekä kohdentamaan ja markkinoimaan sisältöjä sivuston käyttäjälle. Tarvittaessa voit muuttaa evästeasetuksiasi. Huomioithan, että tiettyjen evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa sivuston käyttäjäkokemukseen, ja tiettyjen palveluiden saatavuuteen.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

With over 240 million workers in the European Union, EU labour law rights benefit large numbers of citizens directly and have a positive impact on one of the most important and tangible areas of their daily lives.

Uudistettu työaikalaki vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin – ja jättää suuren vastuun työpaikoille

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Mikäli esteen poistaminen ei ole mahdollista, opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun yrityksessä on vähintään 20 työntekijää

Työnantajalla on useita lakisääteisiä velvollisuuksia. Näihin kuuluu tiettyjen lakisääteisten asiakirjojen laatiminen. Tässä artikkelissa olemme listanneet työnantajan lakisääteiset asiakirjat, jotka jokaisen työnantajan on laadittava.