Työelämän lait 2018

Työelämän lait 2018

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset työelämän tietosuojasta

Näihin sääntöihin on sisällytettävä asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä rekisteröidyn ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perusoikeuksien suojaamiseksi siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin valvontajärjestelmiin.

Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista 6.4.2018/214

Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista 6.4.2018/214

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset

Työelämän tietosuojalain muutokset tulivat voimaan huhtikuun alussa. Ne tehtiin, koska lakia oli täsmennettävä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, henkilötietolain kumoamisen ja rikoslain muutosten vuoksi. Muutokset koskevat muun muassa työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen säilyttämistä ja kameravalvontaa.

Vaihteleva työaika eli nollatuntisopimus – lait voimaan 1.6.2018

Vaihteleva työaika eli nollatuntisopimus – lait voimaan 1.6.2018

Aalto-yliopiston verkkosivustot pyytävät evästeiden asettamista laitteellesi. Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoa sekä kohdentamaan ja markkinoimaan sisältöjä sivuston käyttäjälle. Tarvittaessa voit muuttaa evästeasetuksiasi. Huomioithan, että tiettyjen evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa sivuston käyttäjäkokemukseen, ja tiettyjen palveluiden saatavuuteen.

Jos työelämän syrjintä on laitonta, miksi se on Suomessa niin yleistä? Tässä 5 syytä

Jos työelämän syrjintä on laitonta, miksi se on Suomessa niin yleistä? Tässä 5 syytä

Työhön kuin työhön voi luonnollisesti vaatia työnhakijalta riittävää kokemusta ja koulutusta. Joissakin tilanteissa häneltä on myös perusteltua vaatia muita ominaisuuksia, kuten tiettyä sukupuolta.

STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan: Kestävä työelämä

STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan: Kestävä työelämä

Haluamme uudistaa työelämän lainsäädäntöä vastaamaan työmarkkinoiden, yritysrakenteiden, teknologian sekä työnteon muotojen muutokseen. Suomalaisen työelämän tulee olla Euroopan parasta palkansaajille ja itsensätyöllistäjille. Työn pitää olla tuottavampaa sekä työurien pidempiä ja tiiviimpiä. Se onnistuu pitämällä huolta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen helpotettiin vuoden 2019 alusta voimaan tulleella lakimuutoksella

Nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen helpotettiin vuoden 2019 alusta voimaan tulleella lakimuutoksella

Kelalla on lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta ja tehdä etuusjärjestelmien sekä oman toimintansa kehittämistä tukevaa tutkimusta. Nuorille tarkoitettujen etuuksien ja palveluiden kehittämisen taustalla on huoli nuorten syrjäytymisestä, jota on kuvattu mm. kehityksellä NEET-asteessa. NEET-aste kuvaa niiden nuorten osuutta ikäluokasta, jotka eivät opiskele, työskentele tai ole varusmiespalvelussa.

JHL:n edustajisto: Luottamus palautettava työmarkkinoille

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajisto pitää tärkeänä, että maan hallitus vahvistaa luottamusta työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelemalla keskeiset työelämän lait ja muutokset kolmikantaisesti. Työmarkkinaosapuolten laajaa osaamista tulee hyödyntää myös seuraavan hallitusohjelman strategisten päämäärien valmistelussa.

Lait ja sopimukset säätelevät työsuojelua

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt – työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut, asiamiehet ja toimikuntien jäsenet – osallistuvat asiantuntijoina työpaikkansa työturvallisuusasioiden käsittelyyn.