Työehtosopimus työsopimus

Työehtosopimus työsopimus

Mitä työntekijän tulee ottaa huomioon sopimuksessa?

Mikäli työsopimukseen on kirjattu ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, se on mitätön, ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Nämä asiat työsopimuksessa pitää vähintään olla

Nämä asiat työsopimuksessa pitää vähintään olla

Lain mukaan työsopimus on yhtä pätevä, olipa se tehty suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suullisessa sopimuksessa on se huono puoli, että sovittujen asioiden muistaminen voi olla vaikeaa tai sopijat muistavat asiat eri tavalla.

Toimiva työsuhde perustuu huolellisesti laadittuun työsopi­mukseen

Toimiva työsuhde perustuu huolellisesti laadittuun työsopi­mukseen

Kirjallinen työsopimus parantaa sekä työnantajan että työntekijän oikeusturvaa ja se kannattaa aina tehdä. Työsuojeluhallinnon alainen työsuojeluviranomainen valvoo työehtojen toteutumista ja työsopimusten ja työehtosopimusten noudattamista.

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista. Kalenterin selaileminen ei vaadi kirjautumista. Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, kirjaudu sukunimellä, syntymäajalla ja jäsennumerollasi.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Valtion henkilöstön oikeusasemasta säädetään virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa ja -asetuksessa ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuslaissa säädetään virkasuhteen ja työehtosopimuslaissa työsuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus. Sen tekemisestä on säädetty työsopimuslailla, joka on työelämän peruslaki. Työsopimuslakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tehtävään työhön.

Työsopimus – työnantajan ja työntekijän välinen sopimus

Työsopimus on työnantajan ja työntekijän joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti solmittu sopimus, jossa osapuolet sopivat työsuhteesta ja sen ehdoista. Työsopimuksia säätelevät työsopimuslaki ja alakohtaiset työehtosopimukset. Kun työntekijä allekirjoittaa laaditun sopimuksen, sitoutuu hän tekemään työnantajalle määrättyjä tehtäviä valvonnan alaisena ennalta määriteltyä palkkaa ja muita etuja vastaan.

Miksi työehtosopimuksen puolesta on syytä taistella

Työsuhteen alkaessa voi sopia koeajasta, jonka aikana sekä työntekijä että työnantaja voi purkaa työsuhteen. Koeajallakaan työsuhdetta ei kuitenkaan saa purkaa syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.