Työehtosopimus tes

Työehtosopimus tes

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolella JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto (aiemmin Sosiaalialan Työnantajat).

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Yksityisten alojen työehtosopimukset määrittävät työehdot kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä muun muassa useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö, kuten henkilökohtaisen avustajan työnantaja.

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus eli lyhenteeltään TES on ammattiliiton ja työnantajaliiton välinen sopimus alalla noudatettavista työehdoista. Työntekijäyhdistyksen tarkoitus on valvoa työntekijöiden etua ja työnantajayhdistyksen tarkoituksena on valvoa työnantajien etua työsuhteissa.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työehtosopimuksessa sovitut palkat ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Täytän pyöreitä – voinko siirtää vapaani merkkipäivänäni toiselle päivälle?

Täytän pyöreitä – voinko siirtää vapaani merkkipäivänäni toiselle päivälle?

Kaupan automiesten työehtosopimus on Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n välinen sopimus, jota noudatetaan Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn jäsenyrityksissä.

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

Työehtosopimus sisältää sopimuksen alakohtaisista työehdoista, kuten palkoista ylityökorvauksineen, työajoista, lomista ja muista työsuhteen ehdoista. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on yleissitova työehtosopimus. Yleissitovuus tarkoittaa, että sopimus koskee kaikkia tietotekniikan palvelualan yrityksiä, myös työnantajaliittoon järjestäytymättömiä työnantajia.

Palkat: Yksityisen terveyspalvelualan tes

Palkat: Yksityisen terveyspalvelualan tes

Sopimukset ovat Kansallisgallerian sopimusta lukuun ottamatta yleissitovia ja niiden piirissä on yhteensä noin 56 000 työntekijää. Neuvomme ja koulutamme jäseniämme työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamisessa.

Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus

Tavarankuljetustyö, aluksen ja rautatievaunun lastaus- ja purkaustyö, koneellinen metsänparannustyö sekä vartiointi- ja vartioinnin ohella tehtävä lämmitystyö voidaan järjestää jaksotyöksi, jossa työaika on kahden viikon aikana enintään 80 tuntia ja kolmen viikon aikana enintään 120 tuntia.

Yksityisen ja julkisen sektorin sopimukset

Työehtosopimus, TES, on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajoista, lomista, lomarahoista, luottamusmiesasioista, tiedottamisesta ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein toimialakohtaisia ja sidottuja palkansaajan ammattiasemaan.