Työehtosopimus palkka

Työehtosopimus palkka

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolella JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto (aiemmin Sosiaalialan Työnantajat).

Palkkataulukot löytyvät ko. työehtosopimuksen ”palkankorotukset” linkistä.

Palkkataulukot löytyvät ko. työehtosopimuksen ”palkankorotukset” linkistä.

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.

Palkat: Yksityisen terveyspalvelualan tes

Palkat: Yksityisen terveyspalvelualan tes

Työehtoshoppailu koskettaa kymmeniä ellei satojatuhansia ihmisiä Suomessa. Tyypillisesti yritys tai julkinen työnantaja halpuuttaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien, pienipalkkaisimpien työntekijöiden työehdot. Näin tekee myös Posti.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Sopimukset ovat Kansallisgallerian sopimusta lukuun ottamatta yleissitovia ja niiden piirissä on yhteensä noin 56 000 työntekijää. Neuvomme ja koulutamme jäseniämme työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamisessa.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2020–2022

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2020–2022

Jos tilanne on sellainen, että työnantaja ei ole velvollinen noudattamaan mitään työehtosopimusta, palkan määrä perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen. Näissä tilanteissa palkan määrän arvioimisessa ja siitä sopimisessa voidaan käyttää apuna jonkin muun työehtosopimuksen kuin yleissitovan työehtosopimuksen palkkamääräyksiä, jos ne ovat lähellä työntekijän tekemää työtä.

Viimeisimmät palkankorotukset ja voimassaolevat palkkataulukot

Viimeisimmät palkankorotukset ja voimassaolevat palkkataulukot

Työehtosopimuksista päättää Teollisuusliiton valtuusto tai hallitus. Tes-tavoitteet asetetaan ammattiosastojen tekemien aloitteiden pohjalta, lopullisen päätöksen tavoitteista tekee sektorijohtokunnan esityksestä liiton hallitus. Hallitus myös päättää liiton solmimien työehtosopimusten irtisanomisesta.

Tehyn asiantuntija: Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu kunta-alan sopimuksen myötä

Tehyn asiantuntija: Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu kunta-alan sopimuksen myötä

Tehtävän kuvaus: huolto- ja liikenneasemat, joissa vähintään 2000 artikkelin päivittäistavaramyymälä tai kahvila/ravintola, jossa omassa keittiössä valmistetaan lounas- tai vastaavia ruoka-annoksia

Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus

Työehtosopimus sisältää sopimuksen alakohtaisista työehdoista, kuten palkoista ylityökorvauksineen, työajoista, lomista ja muista työsuhteen ehdoista. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on yleissitova työehtosopimus. Yleissitovuus tarkoittaa, että sopimus koskee kaikkia tietotekniikan palvelualan yrityksiä, myös työnantajaliittoon järjestäytymättömiä työnantajia.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Työehtosopimus määrittää työsuhteen vähimmäisehdot, esimerkiksi palkan ja lomien määrän. Henkilökohtaiseen työsopimukseen voi sopia tessiä huonommista ehdoista vain, jos tessissä on nimenomaisesti näin sovittu.  Minimiehtoja paremman työsopimuksen voi tietysti aina neuvotella.