Työehtosopimus lyhenne

Työehtosopimus lyhenne

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Tähän luetteloon on koottu yleisiä tai eri tavoin ajankohtaisia lyhenteitä. Lehdessä julkaistava lyhenneluettelo voi kuitenkin olla vain suppea otos kaikista käytössä olevista lyhenteistä, sillä jo pelkästään lääketieteen tai jonkin tekniikan alan ”kootut lyhenteet” täyttäisivät kokonaisen kirjan (ja niitä onkin saatavilla).

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Lisä on 10 vuodelta kaksi kertaa edellisen lomanmääräytymisvuoden (1.4.2017–31.3.2018) lomaan oikeutettavien kuukausien lukumäärä (Lkk) kerrottuna työntekijän kolmannen vuosineljänneksen keskituntiansiolla (KTA).

Jukolainen luottamusmies - sinua tarvitaan!

Jukolainen luottamusmies – sinua tarvitaan!

Ansioluettelo kertoo lisäksi, mitä olet opiskellut ja mitä tutkintoja olet suorittanut. Ansioluettelosta käytetään myös nimeä CV (curriculum vitae). Laita työhakemukseen ansioluettelo liitteeksi, kun haet työpaikkaa.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

Palkkarakenneaineisto ja aineistossa esitetyt käsitteet kattavat kaikki tarpeelliset ja tavanomaiset palkanmääritystilanteet. Kokonaisvaltaisten palkitsemisen kehityshankkeiden yhteydessä suosittelemme tutustumista myös muuhun liittojen yhteisesti laatimaan palkitsemismateriaaliin ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä liittojen edustajiin.

Rahoitusalan työntekijöiltä ja työnantajilta uusi yhteinen työkalu vuoropuhelun lisäämiseen työpaikoilla

Rahoitusalan työntekijöiltä ja työnantajilta uusi yhteinen työkalu vuoropuhelun lisäämiseen työpaikoilla

”Väittämiä on tarkoitus käsitellä työpaikalla ryhmissä. Ryhmät voivat olla esimerkiksi tiimejä tai isompia kokonaisuuksia. Ennen väittämien käsittelyä on syytä käydä väittämät porukalla lyhyesti läpi, että ne ymmärretään samalla tavalla, esimerkiksi mitä tarkoitetaan, kun sanotaan ”meillä” – puhutaanko silloin koko työyhteisöstä, omasta tiimistä vai jostain muusta”, sanoo Antti Hakala Ammattiliitto Prosta.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskaudella on käytössä paikallinen järjestelyerä ja tammikuussa 2019 maksetaan paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Sopimukseen sisältyy myös laaja työaikamääräyksiä koskeva uudistus.

Muut kaikkia kaupan työehtosopimuksia koskevat muutokset 1.2.2017

Viime keväänä neuvoteltu kaupan työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja työehtosopimuskausi päättyy 31.1.2018. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työajan pidentämistä 24 tunnilla koskeva vuosivapaajärjestelmä tulee kuitenkin voimaan jo 1.1.2017. Vähittäiskaupan esimiesten muutokset on toteutettu kaupan sopimuksen mukaisina.  S-ryhmän esimiesten työehtosopimuksessa on sovittu omista ratkaisuista, koskien muun muassa poikkeamisoikeutta työvuoroluettelosta ja työaikasuojan säilymistä ennallaan, mutta pääosin noudatetaan samoja sääntöjä kuin kaupan myyjien ratkaisussa.

Lue kauppakamarin kirjoja sähköisenä Ammattikirjastossa

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!