Työehtosopimukset sosiaali-ja terveysalalla

Työehtosopimukset sosiaali-ja terveysalalla

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Työehtosopimus eli TES on aina alakohtainen. Siksi on tärkeää, että kuulut juuri siihen järjestöön, joka ajaa sinunkin asiaasi. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja sosiaalialan järjestöissä työskenteleville oikea järjestö on YSTEA.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolella JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto (aiemmin Sosiaalialan Työnantajat).

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

Täytän pyöreitä – voinko siirtää vapaani merkkipäivänäni toiselle päivälle?

Täytän pyöreitä – voinko siirtää vapaani merkkipäivänäni toiselle päivälle?

Jäsenemme kuuluvat ERTOon aina omaa ammattialaansa edustavan jäsenyhdistyksen kautta. Jos työskentelet yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla esimerkiksi hammashoitajana, kuntohoitajana, jalkojenhoitajana, hoiva-avustajana, vastaanottoavustajana, sihteerinä, laitoshuoltajana tai vaikka välinehuoltaja, oma yhdistyksesi on Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset YSTEA.

Työehtosopimuksiin liittyvien tietojen toimittaminen sosiaali- ja terveysministeriöön

Työehtosopimuksiin liittyvien tietojen toimittaminen sosiaali- ja terveysministeriöön

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä.

JHL tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa. Liiton neuvottelemat työehtosopimukset ovat merkittävä jäsenetu.

JHL tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa. Liiton neuvottelemat työehtosopimukset ovat merkittävä jäsenetu.

Viikoittainen 30 minuutin kiky-työajanpidennys poistuu 31.8.2020 tai lähinnä ko. ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta alkaen. Kikyn poistumiseen liittyen sovittiin mahdollisuudesta lomarahan vapaaksi vaihtoon sekä vuosityöajan laskentamallista.

Yksityisen sosiaalipalvelualaan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualaan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Sopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymätön (eli mihinkään työnantajaliittoon kuulumaton) alan työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä vähimmäisehtoina työntekijöidensä työsuhteissa. Sopimuskausi on 1.4.2020 – 30.4.2022.

Virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä

Sote-yrityksille tärkeää alan voimakkaassa kasvussa on löytää sopiva tilitoimisto, jolla on tarpeeksi resursseja mm. äkisti kasvavan palkkahallinnon palvelun tarvetta ajatellen. Alalla tapahtuu suhteellisen paljon henkilöstövaihdoksia, minkä takia palkanlaskijoilta on löydyttävä laaja-alaista osaamista aina TES-tulkinnasta perinteiseen palkanlaskentaan. Rantalaisen talous- ja palkkahallinnon tiimit palvelevat tälläkin hetkellä satoja sotealan yrityksiä kiinnittäen erityistä huomiota juuri palkkahallinnon erityispiirteisiin.

Ylityökielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – HALI: ”Toisinto kunta-alan TES-pöydän vaiheista”

Sosiaali- ja terveydenhuollon työehdot määräytyvät työnantajan ja käytössä olevan työehtosopimuksen perusteella. Yleisimpiä ovat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus (EK), Yksityisen terveyspalvelualan sopimus (EK), Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) työehtosopimus ja Valtion virka- ja työehtosopimus.