Työehtosopimukset aloittain

Työehtosopimukset aloittain

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Yksityisten alojen työehtosopimukset määrittävät työehdot kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä muun muassa useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö, kuten henkilökohtaisen avustajan työnantaja.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työehtosopimuksessa sovitut palkat ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

ICT-toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus hyväksytty

ICT-toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus hyväksytty

Liittokohtainen työehtosopimuskierros, joka käydään ilman keskusjärjestöjen sopimaa tupo-raamia. Tällöin kuitenkin liittokierroksen ensimmäisellä sopimuksella (ns. päänavaajasopimus) on suuri merkitys seuraavien sopimusten ohjenuorana.

Ratkaisulautakunta (myös sovintolautakunta)

Ratkaisulautakunta (myös sovintolautakunta)

suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n sekä akavalaisen neuvottelujärjestön, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n, yhteinen edustusto Brysselissä. FinUnions edustaa 1,7 miljoonaa suomalaista työntekijää EU:ssa.

Kuka maksaa palkan ko­ro­na­ka­ran­tee­nin ajalta? Yk­si­se­lit­teis­tä vas­taus­ta ei ole edes asian­tun­ti­joil­la

Kuka maksaa palkan ko­ro­na­ka­ran­tee­nin ajalta? Yk­si­se­lit­teis­tä vas­taus­ta ei ole edes asian­tun­ti­joil­la

Samanlaiselta takamatkalta kansainväliseen kilpailuun lähtevät mekaanisen metsäteollisuuden sahat ja vaneritehtaat, joiden pahimmat kilpailijat tulevat huomattavasti alhaisemman kustannustason maista, kuten Venäjältä, Baltiasta ja Puolasta.

Kuka maksaa palkan ko­ro­na­ka­ran­tee­nin ajalta? – Yk­si­se­lit­teis­tä vas­taus­ta ei ole edes asian­tun­ti­joil­la

Kuka maksaa palkan ko­ro­na­ka­ran­tee­nin ajalta? – Yk­si­se­lit­teis­tä vas­taus­ta ei ole edes asian­tun­ti­joil­la

Ammattiosasto (fagforening) muodostuu yhden tai useamman organisaation työntekijöistä. Ammattiosastojen maantieteellinen toimialue voi vaihdella. Joillakin se on kokonainen lääni. Yhden yrityksen sisällä toimivaa ammattiosastoa kutsutaan yleensä nimellä klubb. Ammattiosasto huolehtii työntekijöiden eduista. Tärkein ammattiosastojen tehtävä on työskennellä parempien palkka- ja työehtojen puolesta jäsenilleen. Ammattosaston pitäisi myös tukea sinua työntekijänä, jos sinulla on erimieliyyksiä työnantajan kanssa.

Mitä jos tapaturmavakuutusta ei ole ottanut?

Mitä jos tapaturmavakuutusta ei ole ottanut?

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin, vaan sen maksamisesta sovitaan työehtosopimuksessa tai työpaikalla. Jos työpaikalla on aiemmin maksettu lomarahaa, sen maksamista ei voi lopettaa yhtäkkiä. Kun lomarahaa maksetaan, siihen ovat oikeutettuja kaikki työntekijät, myös osa-aikaiset ja määräaikaiset.

Diplomi-insinöörien palkat nousevat maltillisesti

Kaikissa mainituissa mekanismeissa on kuitenkin juuri nyt haasteita. Tuottavuuskehitys on heikkoa, vaikka korkeasuhdanne on ohittanut huippunsa. Työn tuottavuus näyttäisi jäävän huipussaankin alle 2 prosenttiin. Onkin ennakoitu, että keskimääräinen tuottavuuskasvu pidemmällä aikavälillä olisi 1,5 prosentin luokkaa aiempien vuosikymmenien keskimääräisen 2,5 prosentin sijaan.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto napit vastakkain – jatkuvatko kiistellyt kiky-tunnit?

Palkat vaihtelevat alueittain ja aloittain jonkin verran. Luonnollisesti ne vaihtelevat myös tunti- ja suorituspalkkatyön osuuden mukaan. Vaihtelut eivät ole yhtä suuria kuin Suomessa. Seuraavassa ruotsalaisrakentajien keskiarvopalkat euroissa. (1 euro =9,74 kruunua)