Työehtosopimukset 2017

Työehtosopimukset 2017

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2017 sekä työehtosopimus soitin ja pukukorvauksista ja radiointi- ja televisiointipalkkiot

SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n väliset uudet työehtosopimukset eivät sisällä heikennyksiä edellisiin työehtosopimuksiin, esimerkiksi vuosittaista työaikaa ei elintarvikealalla pidennetä.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

YTN Protocol of sign Finnish Chemical industry Senior Salaried Employees 2020-2022

YTN Protocol of sign Finnish Chemical industry Senior Salaried Employees 2020-2022

Jos työsopimus on joiltakin osiltaan ristiriidassa työsuhteessa sovellettavan alan työehtosopimuksen kanssa, on työsopimus näiltä osiltaan mitätön. Noudatettaviksi tulevat niiden sijaan työehtosopimuksen vastaavat määräykset.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 1.2.2020–30.4.2021

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 1.2.2020–30.4.2021

Työehtosopimus määräytyy usein ennemmin alasi kuin työtehtäviesi mukaan. Esimerkiksi markkinointiassistentteja ja asiantuntijoita työskentelee kaikilla Pron aloilla. Vähimmäispalkka, työajat ja muut työsuhteen ehdot riippuvat siitä, minkä alan yrityksessä assistentti, asiantuntija tai esimies työskentelee.

Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus

Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus

Teollisuuden sopimusaloja ovat muun muassa teknologiateollisuus, suunnitteluala, tieto-alat, energia-ala, kemianteollisuus, metsäteollisuus ja elintarviketeollisuus. Palvelualoja ovat esimerkiksi rahoitusala, vakuutusala, kaupan ala ja tietoala.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot, jos he toimivat tämän sopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisissa tai niihin rinnastettavissa töissä. Työehtosopimus on yleissitova ja sen piirissä työskentelee suurin osa IAU:n jäsenistä.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry neuvottelivat keväällä 2005 työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus oli merkittävä avaus, koska ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimus nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme on saada alalle yleissitova työehtosopimus.

Muistio omaisista henkilökohtaisina avustajina

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä.

Elintarvikealalle syntyi nelivuotiset työehtosopimukset

SEL:n valtuusto on tänään hyväksynyt yksimielisesti elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset nelivuotiseksi sopimuskaudeksi 1.2.2017-31.1.2021. SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n väliset nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.