Työehtosopimuksen määräytyminen

Työehtosopimuksen määräytyminen

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus on valtakunnallinen, jos sopimuksen soveltamisala kattaa koko valtakunnan alueen, eli tässä tapauksessa koko Suomen. Täten kriteeri on yleissitovuuden selvin ja yksiselitteisin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sopijapuolena on työmarkkinajärjestö, jonka toimintapiiri kattaa koko maan. Täten myöskään paikalliset työehtosopimukset eivät voi olla yleissitovia, vaikkakin osapuolet toimisivat koko Suomen alueella.

Työehtosopimuksiin sitoutumaton työnantaja – asianomainen ala

Työehtosopimuksiin sitoutumaton työnantaja – asianomainen ala

Työnantajan on erittäin tärkeää selvittää, onko työnantajan toimialalla yleissitova työehtosopimus. Toimialalla tarkoitetaan yleensä työnantajan pääasiallista toimialaa eli yleensä työehtosopimus määräytyy työnantajan päätoimialan mukaisesti.

Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen työntekijälle

Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen työntekijälle

Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajan täytyy selvittää, mitä työehtosopimusta tai mitä keskeisiä työehtoja sopimuskumppani soveltaa. Työehtosopimuksen puuttuessa tarvitaan selvitys keskeisistä työehdoista, joita työnantaja käytännössä soveltaa. Keskeisiä ehtoja ovat esimerkiksi työntekijän pääasialliset työtehtävät, palkanmaksukausi, säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen ja irtisanomisaika.

Vuosilomapäivien kuluminen osa-aikatyötä tekevällä henkilöllä

Vuosilomapäivien kuluminen osa-aikatyötä tekevällä henkilöllä

Palvelussuhteen jatkumisaikaan ei lueta aikaa, jolloin työ on keskeytynyt viranhaltijan tai työntekijän ollessa suorittamassa asevelvollisuuslaissa tarkoitettua vakinaista palvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta.  

41.2 Yhden korvauksen periaate ja korvauksen suhde hyvityssakkoon

41.2 Yhden korvauksen periaate ja korvauksen suhde hyvityssakkoon

Jos työsopimus on purettu tai sitä on käsitelty purkautuneena työehtosopimuksen mukaisten perusteiden vastaisesti, irtisanomisajan menetyksestä syntynyt vahinko on korvattava tämän sopimuksen kohdan 38.2  1. kappaleen mukaisesti.

Työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteet

Työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteet

Lomakkeen allekirjoittajan tulee olla yrityksen vastuuhenkilö, jolla on allekirjoitusoikeus. Mikäli halutaan lisätä allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden määrää, yrityksen vastuuhenkilön pitää toimittaa TE-toimistolle lista henkilöistä, jotka voivat allekirjoittaa lomakkeen.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2020–2022

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2020–2022

Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry.

Neuvottele oma palkkasi ja muut työehtosi

Paikallisesti voidaan sopia, että yli kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka voidaan maksaa työsuhteessa tavanomaisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä. Ilman paikallista sopimusta vuosilomalain mukainen periaate yli kuuden päivän lomissa on lomapalkan maksaminen ennen loman alkamista ja tätä lyhyemmissä lomanosissa maksaminen tavanomaisena palkanmaksupäivänä.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Työehtosopimus eli TES on aina alakohtainen. Siksi on tärkeää, että kuulut juuri siihen järjestöön, joka ajaa sinunkin asiaasi. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja sosiaalialan järjestöissä työskenteleville oikea järjestö on YSTEA.