Työajan tasoittumisjärjestelmä

Työajan tasoittumisjärjestelmä

Työajan enimmäismäärä tasoittumisjakson aikana ja vuositasolla

Työaikalaissa määritellään säännöllisen työajan päivittäinen ja viikoittainen enimmäistyöaika sekä ylityö, työvuorojen väliset lepoajat ja työaikakirjanpitovelvoite. Työaikaa järjestettäessä voidaan sopia liukuvasta työajasta tai työajan tasoittumisesta tietyllä aikajaksolla, kunhan järjestelyissä noudatetaan työaikalakia ja alalla sovellettavaa työehtosopimusta.

Oikeustiede:työajan tasoittumisjärjestelmä

Oikeustiede:työajan tasoittumisjärjestelmä

Sekä työajan tasoittumisjärjestelmä että työvuoroluettelo voivat olla samassa asiakirjassa. Työvuoroluettelo on pyrittävä laatimaan vähintään samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä, ellei se ole erittäin vaikeata esimerkiksi työn epäsäännöllisyyden vuoksi. Työvuoroluettelo on kuitenkin laadittava niin pitkälle ajalle kuin mahdollista.

Uusi työaikalaki tuli voimaan – keihin sitä sovelletaan?

Uusi työaikalaki tuli voimaan – keihin sitä sovelletaan?

Työaikaa on se aika, jolloin työtä tehdään tai jolloin työntekijä on työpaikalla työnantajansa käytettävissä. Jos työntekijällä on oikeus ruokatauollaan poistua työpaikaltaan, ei taukoon kuluvaa aikaa katsota työajaksi.

Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Arkipyhäviikon yksi työajan lyhennys vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7.5:llä. Osa-aikaisella työntekijällä rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30 h, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

Yrityksen on seurattava työntekijöidensä työaikaa

Yrityksen on seurattava työntekijöidensä työaikaa

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Siten myös aika, jonka työntekijä on työtä tekemättä työpaikalla luetaan hänen työajakseen, kunhan hän voi heti tarvittaessa aloittaa työnteon. ”Työpaikka” voi tarkoittaa varsinaisen tai pääasiallisen työntekopaikan lisäksi mitä hyvänsä sellaista työskentelypaikkaa, johon työnantaja on työn johto- ja valvontavaltansa perusteella työntekijän työn tekemistä varten määrännyt.

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Jyty: Sote-uudistuksen tarve ei ole kadonnut mihinkään

Jyty: Sote-uudistuksen tarve ei ole kadonnut mihinkään

Teetettäessä työaikaa viikkoa pidemmässä jaksossa, on ennakolta laadittava työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään ajaksi, jossa työaika tasoittuu keskimäärään. Työvuorolista voi korvata tasoittumisjärjestelmän, mikäli se on mahdollista laatia koko tasoittumisjakson mittaiseksi. Tasoittumisjärjestelmästä on käytävä selville jakson pituus ja viikoittaiset säännölliset työajat, sekä mahdollisuuksien mukaan vapaapäivät.

Pitääkö yövuoroputken jälkeen saada vapaata?

Työaika tarkoittaa aikaa, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Myös aika, jolloin työntekijä on työpaikalla toimettomana, on työaikaa, koska työntekijä voi tarvittaessa aloittaa työn.

Kaupan alalla alkaa ylityökielto ja työajan plussaldon kerryttämiskielto maanantaina kello 6 – lue mitä se tarkoittaa

Palvelualojen ammattiliitto PAM on julistanut ylityökiellon ja työajan plussaldon kerryttämiskiellon kaupan alalle. Kielto alkaa maanantaiaamuna 19.2. kello 6.00. Se on voimassa toistaiseksi. Alla olevasta tekstistä löydät lisää tietoa siitä, kuinka päätös vaikuttaa kaupan alalla tehtäviin töihin.