Työaikalaki ruokatunti

Työaikalaki ruokatunti

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Keskeytymättömässä vuorotyössä viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää 12 viikon aikana keskimääräiseksi siten, että se on vähintään 24 tuntia kerrallaan. Keskeytymättömällä vuorotyöllä tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työvuorot vaihtuvat säännöllisesti ja työtä tehdään kaikkina viikonpäivinä.

Teollisuudessa ruokatauko työajan päälle on ihan tavallista – työpäivä on yleensä 8,5 tuntia

Teollisuudessa ruokatauko työajan päälle on ihan tavallista – työpäivä on yleensä 8,5 tuntia

Työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran seitsemän päivän aikana vähintään 35 tunnin pituisen keskeytymättömän lepoajan. Mikäli mahdollista, viikkolepo on sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Jos työntekijää kuitenkin on tarvittu työhön hänen viikkoleponsa aikana yrityksessä suoritetun työn säännöllisen kulun turvaamiseksi, hänen työaikaansa tulisi lyhentää viimeistään kolmen kuukauden kuluessa em. 35 tunnin viikkolevosta täyttymättä jääneellä ajalla, korkeintaan kuitenkin sillä työtuntien määrällä, joka osui päällekkäin 35 tunnin viikkolevon kanssa.

Raksamiesten ruokatunti -palkallinen vai palkaton?

Raksamiesten ruokatunti -palkallinen vai palkaton?

Kun työaika on yli kuusi tuntia vuorokaudessa, on työntekijälle annettava työaikalain mukaan ruokatunti. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästäkin lepoajasta. Mikäli työntekijä saa poistua tauon aikana työpaikalta, lepoaikaa ei lueta työaikaan.

Liukuva työaika, osa 1/3: Mistä pitää sopia

Liukuva työaika, osa 1/3: Mistä pitää sopia

Puolet työnantajista astuu liukuvan työajan kanssa liukumiinaan, kun työsuojelutarkastaja saapuu paikalle. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston vuonna 2014 tekemien tarkastusten mukaan tasan tarkkaan 50 % työnantajista oli toteuttanut liukuvan työajan järjestelmät puutteellisesti:

Paljonko plussaldoa voi kerätä ja voiko saldon pitää kokonaisena vapaapäivänä?

Paljonko plussaldoa voi kerätä ja voiko saldon pitää kokonaisena vapaapäivänä?

KVTES 2020-2022:n mukaan jaksotyössä on perusteltua käyttää 4 viikon työaikajaksoa vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. 31.8.2020 lukien tarve jatkuvan neljän viikon työaikajakson…

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Lisätyötä on työsopimuksella tai työehtosopimuksella sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei kuitenkaan ylitä lain mukaista säännöllistä työaikaa. Lisätyöstä on sovittava. Siitä maksetaan vähintään samaa palkkaa kuin säännöllisestä työajasta.

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Tässä on meidän hoitajien hoitamisen viettimme, sillä me teemme asiakkaittemme parhaaksi kaikkemme. Kuinka moni voi käsi sydämmellä sanoa päässeensä edes työn lomassa ripeälle ruokailulle joka päivä. Minä ainakaan kotihoidossa en aina käynyt vessassakaan koko päivän aikana.

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

Työskenneltäessä normaalisti täysiaikaisesti eli 40-tuntisin työviikoin, tulee työaika päivä- ja kaksivuorotyössä tasata siten, että se on työajan pidentämistä sopimusalalla koskevan pöytäkirjan mukaisesti enintään kalenterivuoden aikana

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Sen tekee työehtosopimus ja työaikalait. Näin sitä kantapään kautta opitaan/opetetaan uusille työntekijöille, miksi pitää a) tietää sopimuksista b) heti kun on mahdollista hakea tietoa ja turvaa siitä paljon parjatusta ammattiyhdistyksestä. Muuten ei saa niitä kymmenminuuttisiakaan rauhassa pitää.