Työaikalaki kuljetusala

Työaikalaki kuljetusala

Ajo- ja lepoajat – Ajo- ja lepoaikasäädökset – Yleistä

Digitaalisesta ajopiirturista tiedot on jäljennettävä Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein ja luovutettaessa ajoneuvo pois yrityksen omasta hallinnasta tai poistettaessa digitaalinen ajopiirturi käytöstä. Työnantajan (tai yrityksen, joka käyttää kuljettajaa väliaikaisesti) on lisäksi tallennettava kuljettajien kuljettajakorttien tiedot kolmen viikon välein niiltä viikoilta, kun kuljettaja on ollut töissä. Tietoja on säilytettävä yrityksessä yhden vuoden ajan.

Lepoaika pitenee ja peräkkäisten yötöiden määrä vähenee

Lepoaika pitenee ja peräkkäisten yötöiden määrä vähenee

Työaikalain tarkoittamalla säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työntekijän vuorokautista ja viikoittaista työaikaa. Vuorokautena ja viikkona noudatetaan kalenterivuorokautta ja -viikkoa, jollei toisin sovita.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Kuljetusala on ainoa jossa työntekijän palkan suuruus menee turvallisuuden ohi. Siitä hyvänä esimerkkinä on päivittäiset liikennetiedotukset radiossa, joissa kerrotaan milloin missäkin päin maata tapahtuneista liikenneonnettomuuksista joissa mukana raskas ajoneuvo.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

En aivan tarkkaan tiedä nykyistä pykälää, mutta aikaisemmin ajo- ja lepoaikalaki ei ole koskenut maidon keruuta, puolustusvoimia, hinausautoja, postin kuljetusta, paikallisliikenteen linja-autoja, jäteautoja eikä yksityisiä ei-kaupallisessa käytössä olevia autoja (Tieliikennelait 1998)

Työelämä Suomessa muuttuu kohta: Työnantaja voi teettää aiempaa vapaammin vuorotyötä, jaksotyötä ja yötyötä – Tutkija näkee vaaroja

Työelämä Suomessa muuttuu kohta: Työnantaja voi teettää aiempaa vapaammin vuorotyötä, jaksotyötä ja yötyötä – Tutkija näkee vaaroja

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on jo nyt Euroopan joustavimmat ja epäsäännöllisimmät työajat. Uuden lain myötä yhä useamman arki hankaloituu, kun työnantaja voi teettää aiempaa vapaammin vuorotyötä, ylitöitä ja yötöitä ja epäsäännöllinen työaika laajenee uusille aloille.

Analyysi: Miksi 10 miljoonaa amerikkalaista uskoo yhtäkkiä Qanoniin? Kun median huomio keskittyy villeihin salaliittoteorioihin, se voi jättää tilaa vaarallisemmille valheille

Analyysi: Miksi 10 miljoonaa amerikkalaista uskoo yhtäkkiä Qanoniin? Kun median huomio keskittyy villeihin salaliittoteorioihin, se voi jättää tilaa vaarallisemmille valheille

Auto- ja kuljetusalalla rikotaan törkeästi ylityösäännöksiä. Joka kolmannella kuljetusalan yrityksellä on puutteita ylityökirjanpidossaan. Työsuojelutarkastuksissa on paljastunut tapauksia, joissa kuljettaja on ajanut jopa 1 300 ylityötuntia vuodessa.

Uusi työaikalaki hyväksyttiin – mitkä asiat muuttuvat?

Uusi työaikalaki hyväksyttiin – mitkä asiat muuttuvat?

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona esityksen uudeksi työaikalaiksi. Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain tavoitteena on saattaa työaikalaki ajan tasalle, jotta se vastaa yritysmaailmassa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia.

Sopimus työaikapankin käyttämisestä 1.2.2018

Työaikapankki on työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi käyttöön otettava järjestelmä, jolloin työntekijälle syntyy mahdollisuus tallettaa ja käyttää aikaa työnantajan kanssa sovittujen sääntöjen mukaisesti. Työ- ja vapaa-ajan onnistunut yhteensovittaminen lisää työtyytyväisyyttä, työhön sitoutumista ja tuottavuutta.

Työaika monimuotoisissa työjärjestelyissä

Asiantuntijatyö säilyy edelleen työaikalain piirissä, mutta lakiin tulee uusi määritelmä joustotyöaika. Mikäli työnantaja ja työntekijä sopivat joustotyöajan käytöstä, työntekijä pystyy vapaammin päättämään työajastaan ja työntekopaikastaan. Työnantaja puolestaan määrittää tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet ja kokonaisaikataulun.