Työaikalaki hallituksen esitys

Työaikalaki hallituksen esitys

5. Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säännöstä, joka mahdollistaisi lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sopimisen kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Työaikapankilla tarkoitettaisiin työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Antaako uusi työaikalaki riittäviä joustoja työajan järjestämiseen?

Antaako uusi työaikalaki riittäviä joustoja työajan järjestämiseen?

Tarkastelen tässä lyhyessä kolumnissa vain asiantuntijatyön työaikakysymyksiä ja niitä joustoja, joita uuteen työaikalakiin on luotu nimenomaan vaativaa asiantuntijatyötä ajatellen. Tärkeä kysymys meidän yrityksessämme on toki koko työaikalain kokonaisuus ja käymme tarkkaan läpi sen mukanaan tuomat muutokset ja niiden vaikutukset omiin ohjeisiimme. Asiantuntijatyön ja tietointensiivisen työn järjestäminen, sen johtaminen ja työajan korvaaminen ovat kysymyksiä, jotka ovat meillä jatkuvasti esillä ja niiden valossa uusi työaikalaki tuo mukanaan sekä hyvää että huonoa.

Lakimies vastaa: Mitä muutoksia hallitus esittää työaikalakiin? 

Lakimies vastaa: Mitä muutoksia hallitus esittää työaikalakiin? 

Lain valmistelu aloitettiin kolmikantaisesti ja työryhmä sai mietintönsä valmiiksi kesäkuussa 2017. Mietintö sisälsi useita eriäviä mielipiteitä. Juha Sipilän hallitus jatkoi kuitenkin esityksen valmistelua ilman uutta kolmikantaista käsittelyä.

Korona ja työsuhteisiin liittyvät väliaikaiset lakimuutokset -kooste

Korona ja työsuhteisiin liittyvät väliaikaiset lakimuutokset -kooste

Lomautusten ilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään. Muutos on voimassa 30.6.2020 asti niin alle 20 työntekijän yrityksissä, joissa noudatetaan työsopimuslakia, kuin yhteistoimintalain mukaan toimivissa vähintään 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä. Lisäksi yhteistoimintalain mukainen neuvotteluiden kestoaika lyhenee nykyisestä 14 päivästä tai 6 viikosta viiteen päivään.

Uusi työaikalaki tulee voimaan tammikuussa: Joustot lisääntyvät ja työntekijöiden suojelu kiristyy

Uusi työaikalaki tulee voimaan tammikuussa: Joustot lisääntyvät ja työntekijöiden suojelu kiristyy

Työnantajat voivat jatkossa päättää työajoista nykyistä vapaammin, mutta myös työntekijöiden hyväksi toimivat joustot lisääntyvät. Anu-Tuija Lehto pitää hyvänä sitä, että uusi laki huomioi etätyötä tekevät ja osatyökyiset aiempaa paremmin.

2.    Työaikapankki kaikkien työpaikkojen käyttöön

2.    Työaikapankki kaikkien työpaikkojen käyttöön

Johtajat ja johtamistehtäviin rinnastuvia tehtäviä hoitavat työntekijät jäisivät jatkossakin lain ulkopuolelle. Lisäedellytyksenä lakiin kirjattaisiin ns. työaika-autonomian kriteeri. Työaika-autonomia tarkoittaa sitä, että työntekijän työaikaa ei määritellä ennalta, työajan käyttöä ei valvota ja työntekijä voi itse päättää työajastaan.

Työaikalakiin palataan pian: Hallitus ei huomioinut hoitajien hätää työajoista!

Eilen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnasta valmistui mietintö uudeksi työaikalaiksi. SDP:n kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen, Ilmari Nurminen ja Tarja Filatov jättivät mietintöön vastalauseen, jossa esitetään pykälämuutoksia ja kahta lausumaa eduskunnan hyväksyttäväksi. Vastalauseeseen yhtyivät myös vihreiden Heli Järvinen, vasemmiston Anna Kontula ja perussuomalaisten Rami Lehto.

Haaveet perheen perustamisesta romukoppaan? Esitys työaikalain uudistamisesta lisäisi nuorten epävarmuutta

Työaikalakia ja nollatuntisopimuksia on puitu kahdessa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettamassa työryhmässä. TEM on valmistellut selvitysten perusteella työaikalain säännösten päivittämistä koskevan mietinnön, joka julkaistiin viime viikolla.