Työaikalaki 2017

Työaikalaki 2017

2 luku. Työajaksi luettava aika ja varallaolo

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika. Työajaksi lasketaan myös aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Siten myös aika, jonka työntekijä joutuu olemaan työpaikalla tekemättä kuitenkaan työtä, on työaikaa, kunhan työntekijä voi heti tarvittaessa aloittaa työnteon.

Asiantuntijatkin tarvitsevat työaikasäädöksiä

Asiantuntijatkin tarvitsevat työaikasäädöksiä

Viimeisen 20 vuoden aikana työelämässä on tapahtunut paljon muutoksia, jotka ovat yhteydessä myös tarpeisiin säädellä työaikoja. Monet kysyvät nykyään mikä oikeastaan on työaikaa – ja tarvitsemmeko edes sitä?

Työajat ja terveys ─ tarvitaanko työaikalakia enää 2020-luvulla? 16.2.2017

Työajat ja terveys ─ tarvitaanko työaikalakia enää 2020-luvulla? 16.2.2017

Työ ja tekemisen tavat muuttuvat. Tutkimustieto työaikojen ja palautumisen yhteyksistä terveyteen lisääntyy. Minkälaista työaikojen säätelyä ja lainsäädäntöä tarvitaan jatkossa vai tarvitaanko lainkaan? Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä valmistelee esitystä uudeksi työaikalaiksi. Määräaika on kesäkuussa 2017.

Blogi: Työn hinnalla voidaan kilpailla vain rajallisesti

Blogi: Työn hinnalla voidaan kilpailla vain rajallisesti

Jos työaikalain soveltamatta jättämisestä ei ole säädetty erikseen, siitä poikkeaminen edellyttää aina työntekijän työaika-autonomiaa sekä vähintään yhden säännöksessä erikseen mainitun lisäkriteerin täyttymistä.

STTK jätti lakiesityksiin eriävät mielipiteet: ”Työaikalakiesitys epätasapainoinen, nollasopimusesitys riittämätön”

STTK jätti lakiesityksiin eriävät mielipiteet: ”Työaikalakiesitys epätasapainoinen, nollasopimusesitys riittämätön”

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Uudet työtavat huomioon uudistettavassa työaikalaissa

Uudet työtavat huomioon uudistettavassa työaikalaissa

Selvää on, että nykyinen työaikalaki ei vastaa nykyisen työelämän tarpeita, kun työtä tehdään yhä useammin myös muualla kuin työpaikalla. Nykyinen työaikalaki on vanhanaikainen ja niin jäykkä, että monilla työpaikoilla kehitetyt hyvät ja joustavat käytännöt eivät ole mahdollisia nykyisen lainsäädännön puitteissa. Työaikalain työaikasuojelullinen merkitys ei kuitenkaan ole muuttunut, vaan päinvastoin sen pitäisi korostua tämän päivän hektisessä työelämässä.

Kyllä tämä kutsumustyö on siitä huolimatta, että noudatettaisiin työaikaa.

Kyllä tämä kutsumustyö on siitä huolimatta, että noudatettaisiin työaikaa.

Kirkon piirissä etsitään ratkaisuja siihen, miten papit ja kanttorit saataisiin työaikalain piiriin. Mahdollisuuksina nähdään jo kahdessa seurakunnassa kokeiltu moduulityömalli tai kirkon tulevaisuuskomitean esiintuoma vuosityöaika.

Muusikoiden ja näyttelijöiden sopimukset 2017

Kilpailukykysopimuksen mukaiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskausi on 12 kuukautta. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja. Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.

Mikä muuttuu kunta-alan sopimuksissa 1.2.2017 lähtien?

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla. Keskusjärjestöratkaisun pohjalta tämä toteutetaan vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain.