Tupakka valikoima 2017

Tupakka valikoima 2017

Tupakkatuotteet_pakkausmerkinnät_pääsisältö

Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen on oltava muodoltaan suorakulmainen särmiö. Materiaaliltaan sen on oltava kartonkia tai pehmeää materiaalia. Siinä ei saa olla avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai sinetöidä ensimmäisen avauskerran jälkeen. Läppäkansi ja kovan rasian saranoitu kansi ovat kuitenkin sallittuja. Vähittäismyyntipakkauksen kannen saranointi on oltava pakkauksen takapuolella.

Tupakkatuotteiden nettitilaaminen ja matkustajatuonti

Tupakkatuotteiden nettitilaaminen ja matkustajatuonti

Tupakkatuotteita ovat kulutukseen sopivat, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuvat tuotteet. Tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja niissä käytettävien nesteiden maahantuonnista. Tupakkalaki koskee myös poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita.

Tupakkaveron tavoitteena on edistää terveyttä ja kerryttää varoja

Tupakkaveron tavoitteena on edistää terveyttä ja kerryttää varoja

Tupakkaverolla on fiskaalisten tavoitteiden lisäksi terveyspoliittisia tavoitteita. Tupakkatuotteiden hintaan ja verotukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat tehokas keino vaikuttaa tupakointiin väestötasolla. Vaikka verotuksella voidaan vaikuttaa tupakoinnin ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseen, tupakkaverotuksen tasoa määritettäessä on tärkeää ottaa huomioon, että kotimaisten tupakkatuotteiden hintojen nousu luo kannustimia sekä matkustajatuonnille että harmaatuonnille lähialueilla myytävien tupakkatuotteiden suurien hintaerojen vuoksi.

Luvassa useita muutoksia: Uusi tupakkalaki astuu voimaan maanantaina

Luvassa useita muutoksia: Uusi tupakkalaki astuu voimaan maanantaina

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tutkii tässä laissa säädettyjen toimenpiteiden ja tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihintojen muutosten vaikutusta tupakoinnin yleisyyteen sekä tekee ja tukee tupakoinnista aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen vähentämiseen liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii valtakunnallisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi ja seuraa sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden markkinoiden kehitystä.

Tupakkatuotteiden myynnin lupa- ja valvontamaksut nousevat 1.1.2017

Tupakkatuotteiden myynnin lupa- ja valvontamaksut nousevat 1.1.2017

Uusi tupakkalaki (549/2016) astui voimaan 15.8.2016. Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Lakimuutoksen myötä tupakanmyynnin lupamaksut ja vuosittaiset valvontamaksut muuttuvat. Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon uuden taksan mukaiset maksut tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen.

Tupakka, nuuska, sähkösavuke ja vesipiippu

Tupakka, nuuska, sähkösavuke ja vesipiippu

Noin joka toinen tupakoitsija kuolee tupakoinnista aiheutuviin sairauksiin, ellei lopeta tupakointia. Tupakan käyttö on Suomessa ja koko maailmassa tärkein ehkäistävissä olevien sairauksien ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja.

Tupakkatuotteiden myynnin lupa- ja valvontamaksut nousevat vuoden alussa

Tupakkatuotteiden myynnin lupa- ja valvontamaksut nousevat vuoden alussa

Maksut nousevat uuden tupakkalain mahdollistamaan maksimiin. Korotus koskee Asikkalan, Hollolan, Heinolan, Sysmän, Hartolan, Padasjoen, Orimattilan, Kärkölän, Pukkilan ja Myrskylän kunnissa olevia tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkoja.

Ennakkoarvioita alkoholilain uudistuksen vaikutuksista

Kokonaiskulutuksen kolminkertaistuminen sitten 1960-luvun on tehnyt alkoholista yhden merkittävimmistä väestön terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttajista. Kulutusta ja haittoja ovat lisänneet alkoholipolitiikan liberalisoinnit, kuten veronalennukset ja saatavuuden lisääminen. Vastaavasti veronkorotukset ovat hillinneet kulutusta. Myös taloustilanne vaikuttaa alkoholinkulutukseen.

Jokainen tupakka haittaa elimistön toimintaa

Tupakointi heikentää myös pintaverenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Nikotiini puolestaan nostaa hetkellisesti verenpainetta. Säännöllinen tupakointi pitää elimistöä siten jatkuvasti rasitustilassa.